Business is booming.

Giả bài tập Địa lí lớp 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Giả bài tập Địa lí lớp 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Bài tập về nhà môn Địa lý lớp 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố của các ngành dịch vụ

Trang 135 SGK Địa lý 10: Em hãy sử dụng hình vẽ (trang 135 – SGK) để cho biết những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.

Câu trả lời:

– Trình độ phát triển kinh tế chung của đất nước và năng suất lao động xã hội, nhất là trong lĩnh vực sản xuất vật chất có tác động cơ bản đến sự phát triển của các ngành dịch vụ. Điều này được thể hiện qua sự thay đổi cơ cấu kinh tế ở các nước đang phát triển. Với năng suất lao động cao trong nông nghiệp và công nghiệp, chỉ có thể chuyển một phần công việc sang dịch vụ. Vì vậy, quá trình phát triển và phân bố của các ngành dịch vụ phải luôn cân đối với trình độ phát triển kinh tế chung của đất nước và với các ngành sản xuất vật chất.

– Dân số, cơ cấu tuổi, giới tính, sức mua của dân cư … nêu rõ yêu cầu về phạm vi phát triển, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu các ngành dịch vụ.

– Sự phân bố các ngành dịch vụ phải gắn với người tiêu dùng nên có quan hệ mật thiết với sự phân bố dân cư.

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 40: Địa Lí Thương Mại

– Truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của dân cư có ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức dịch vụ.

– Sự phân bố tài nguyên du lịch (tự nhiên và nhân văn) có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc hình thành các điểm dịch vụ du lịch.

Trang 136 SGK Địa lý 10: Sử dụng hình 35 (trang 136 – SGK), nhận xét về sự phân bố tỉ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới.

Câu trả lời:

– Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và Ôxtrâylia. Ác-hen-ti-na, Xin-ga-po …, nói chung là ở các nước phát triển và một số nước mới công nghiệp phát triển; chiếm tỷ trọng nhỏ ở các nước Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh, Nam Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á,… nói chung là các nước đang phát triển.

Câu 1: Ngành dịch vụ là gì? Kể tên phân loại và tầm quan trọng của các ngành dịch thuật cũng như đối với sản xuất và đời sống xã hội.

Câu trả lời:

– Dịch vụ là ngành phục vụ các yêu cầu trong sản xuất và đời sống hàng ngày.

Ở nhiều nước, các ngành dịch vụ được chia thành ba nhóm:

+ Kinh doanh dịch vụ: vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ chuyên nghiệp …

+ Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, du lịch, dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể thao), …

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

+ Dịch vụ công: dịch vụ hành chính công, hoạt động đoàn thể, v.v.

– Tầm quan trọng của ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống.

+ Đẩy mạnh các ngành sản xuất vật chất, sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo nhiều việc làm cho người dân.

– Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên và sự nhân hậu của thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại để phục vụ con người.

Câu 2: Nêu sự phát triển của các ngành dịch vụ trên thế giới.

Câu trả lời:

– Trên toàn thế giới, số người làm việc trong các ngành dịch vụ tăng nhanh trong những thập kỷ gần đây.

– Ở các nước phát triển, số người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ có thể trên 80% (Mỹ) hoặc 50 đến 79% (các nước khác ở Bắc Mỹ và Tây Âu).

Ở các nước đang phát triển, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực dịch vụ thường chỉ dưới 30%.

Câu 3: Vẽ sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.

Câu trả lời:

Giả bài tập Địa lí lớp 10 Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Câu 4: Dựa vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng khách và doanh thu du lịch của các nước trên và nêu nhận xét.

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 16: Các dòng sông. Thủy triều. dòng chảy đại dương

Gợi ý:

– Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng khách và doanh thu du lịch của các nước trên. Trục tung bên trái hiển thị khách du lịch đến (hàng triệu người), trục tung bên phải hiển thị doanh thu (hàng tỷ USD). Trục hoành thể hiện các quốc gia.

– Nhận xét sự khác biệt về số lượng khách du lịch và doanh thu du lịch giữa các quốc gia; Nhìn vào mối tương quan giữa lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch giữa các quốc gia.

Comments are closed.