Business is booming.

Giải bà tập Địa lí lớp 10 Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Giải bà tập Địa lí lớp 10 Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 30: Bài tập: Vẽ và phân tích sơ đồ sản lượng lương thực, dân số thế giới và một số nước

1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số một số nước năm 2002.

2. Lương thực bình quân đầu người. Bình luận.

a, Tính bình quân lương thực đầu người

TRUNG BÌNH THỰC PHẨM CỦA MỖI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA

Giải bà tập Địa lí lớp 10 Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

b, ý kiến

– Các nước có dân số đông là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Inđônêxia

Các nước có sản lượng lương thực lớn nhất là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ấn Độ.

– Các nước có mức lương thực bình quân đầu người cao nhất, gấp hơn 3 lần mức lương thực bình quân đầu người của thế giới là Hoa Kì và Pháp. Cụ thể: Mỹ gấp 3,2 lần, Pháp 3,5 lần.

– Trung Quốc và Ấn Độ có sản lượng lương thực cao nhưng dân số đông nhất thế giới nên mức lương thực bình quân đầu người thấp hơn bình quân thế giới. Indonesia có sản lượng lương thực cao, nhưng do dân số đông nên sản lượng lương thực bình quân thấp.

– Trong khi Việt Nam là nước đông dân (đứng thứ 13 trên thế giới), nhờ sản xuất lương thực ngày càng tăng nên khẩu phần ăn bình quân đầu người khá.

Xem thêm: Phân tích nhân vật Tấm trong truyện cổ tích Tấm Cám

Comments are closed.