Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ để phân biệt các đới và các kiểu khí hậu trên trái đất. Phân tích sơ đồ một số kiểu khí hậu

Câu 1: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất

Câu trả lời:

a) Xác định mức độ của các khu vực và sự khác biệt trong mỗi khu vực

Mỗi bán cầu có 7 đới khí hậu và các kiểu khí hậu của mỗi đới như sau:

Các đới khí hậu ở mỗi bán cầu (từ cực đến xích đạo)

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

b) Nhận xét sự phân biệt đới khí hậu ôn đới và nhiệt đới

+ Ở đới khí hậu ôn hòa, sự phân loại chủ yếu theo độ kinh (lục địa và đại dương).

+ Ở vùng khí hậu nhiệt đới, sự phân chia chủ yếu theo vĩ độ (nhiệt đới, cận xích đạo …).

Câu 2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu

Câu trả lời:

a) Đọc sơ đồ

Kết quả được hiển thị trong bảng dưới đây

ĐẶC ĐIỂM CÁC LOẠI KHÍ HẬU

Bài tập sgk Địa Lí lớp 10 - Bài 14 Bài 14: Bài tập: Đọc bản đồ phân biệt các đới và các kiểu khí hậu trên trái đất.  Phân tích sơ đồ một số kiểu khí hậu

b, So sánh và nhận xét.

Chúng tôi đang tiến hành, hãy đăng nó càng sớm càng tốt!

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 16: Các dòng sông. Thủy triều. dòng chảy đại dương

Comments are closed.