Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển

Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 16: Các dòng sông. Thủy triều. dòng chảy đại dương

Trang 60 SGK Địa lý 10: Dựa vào hình 16.1 (Trang 59 – SGK) và hình 16.2 (Trang 60 – SGK), hãy cho biết đây là cách Mặt Trăng nhìn từ Trái Đất vào những ngày có dao động thủy triều lớn nhất?

Câu trả lời:

Không có trăng hoặc trăng tròn.

Trang 60 SGK Địa lý 10: Sử dụng hình 16.3 (trang 60 SGK), hãy cho biết Mặt trăng được nhìn từ trái đất như thế nào vào những ngày ít dao động thủy triều nhất?

Câu trả lời:

mặt trăng

Trang 61 SGK Địa lý 10: Dựa vào hình 16.4 (trang 61 – SGK), hãy chứng minh rằng có sự đối xứng giữa các dòng biển nóng và lạnh ở bờ Đông và bờ Tây của các đại dương?

Câu trả lời:

Lấy ví dụ ở Bắc Đại Tây Dương:

– Ở khoảng 30 ° B bờ Đông Đại Tây Dương có dòng lạnh, bờ Tây Đại Tây Dương có dòng nóng.

– Khoảng 60 ° B bờ Đông Đại Tây Dương có dòng nóng, bờ Tây Đại Tây Dương có dòng lạnh.

Câu 1: Giải thích nguyên nhân gây ra sóng biển và sóng thần. Kể về một số tác hại của sóng thần mà em biết.

Câu trả lời:

– Nguyên nhân chính của sóng là gió; Gió càng mạnh, sóng càng lớn.

– Nguyên nhân sóng thần: Nguyên nhân chủ yếu do động đất ngoài ra do lừa núi phun trào từ dưới đáy biển hoặc bão.

Xem thêm: Bài tập Địa lý lớp 10 Bài 23: Cơ cấu dân số

– Ảnh hưởng của sóng thần: Sự tàn phá khủng khiếp của nhà cửa, cây cối, công trình xây dựng, v.v.

Câu 2: Dựa vào các hình 16.1, 16.2, 16.3 (trang 59, 60 – SGK), cho biết vị trí của mặt trăng so với trái đất và mặt trời vào những ngày triều cường? Vị trí của mặt trăng so với trái đất và mặt trời 1 vào những ngày có thủy triều thấp là bao nhiêu?

Câu trả lời:

– Vị trí của mặt trăng so với trái đất và mặt trời khi thủy triều: mặt trăng thẳng hàng với mặt trời và trái đất.

– Vị trí của mặt trăng so với trái đất và mặt trời vào những ngày thủy triều xuống: Mặt trăng nằm vuông góc với mặt trời và trái đất.

Câu 3: Dựa vào hình 16.4 (trang 61 – SGK) và kiến ​​thức đã học, hãy cho biết:

– Trong chí tuyến, bờ biển nào của lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều và bờ biển nào của lục địa có khí hậu khô hạn? tại sao

Ở vùng ôn đới, bờ biển đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ biển lục địa nào có khí hậu ấm, mưa nhiều?

Câu trả lời:

– Ở chí tuyến trên bờ đông trái đất có khí hậu ẩm, mưa nhiều do ảnh hưởng của các dòng biển nóng; Bờ biển phía tây của lục địa có khí hậu khô hạn chịu ảnh hưởng của các dòng biển lạnh.

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 10 Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên trái đất

Ở đới ôn hòa, bờ Tây đại dương có khí hậu lạnh, ít mưa, còn bờ Tây lục địa có khí hậu ấm, mưa nhiều.

Comments are closed.