Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Giải bài tập địa lí lớp 10 Bài 2: Một số phương pháp biểu diễn các đối tượng địa lí trên bản đồ

Trang 9 SGK Địa lý 10: Tham khảo hình 2.1 (Trang 9 – SGK), cho biết có những loại kí hiệu nào?

Câu trả lời:

Ký hiệu: hình học, chữ cái, chữ tượng hình

Trang 10 SGK Địa lý 10: Hãy chứng minh bằng cách sử dụng hình 2.2 (trang 10 – SGK) rằng phương pháp kí hiệu không chỉ cho biết tên, địa danh mà còn thể hiện chất lượng và đối tượng trên bản đồ.

Câu trả lời:

– Có thể thấy các nhà máy nhiệt điện: Phả Lại, TP. Hồ Chí Minh… Có thể thấy các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Đa Nhim…, các trạm 220KV, 500KV…

– Xem các nhà máy thủy điện đã bắt đầu sản xuất và các nhà máy thủy điện vẫn đang xây dựng.

Trang 11 SGK Địa lý 10: Quan sát hình 2.3 (trang 11 SGK), cho biết đặc điểm của gió và bão trên bản đồ?

Câu trả lời:

– Xem hướng di chuyển của gió bão.

– Xem tần suất khác nhau của các cơn bão đến nước ta

Trang 13 SGK Địa lý 10: 4. Chú thích hình 2.3 (Trang 12 – SGK), hãy cho biết:

– Các đối tượng địa lí được biểu diễn như thế nào?

Xem thêm: Đáp án môn Địa lý lớp 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và lan tỏa của ngành giao thông vận tải

– Mỗi điểm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu người?

Câu trả lời:

+ Phương pháp ký hiệu thể hiện các đô thị có quy mô dân số lớn hơn 8 triệu người và từ 5 triệu đến 8 triệu người.

+ Phương pháp cho điểm thể hiện sự phân bố dân cư trên địa bàn, tương ứng với 500.000 người.

Câu 1: Những phương pháp nào dùng để biểu diễn các đối tượng địa lí trên hình 2.2 (trang 10 – SGK)? Phương pháp nào thể hiện nội dung của đối tượng địa lí?

Câu trả lời:

– Phương thức ký kết.

– Chỉ ra loại đối tượng, sự phân bố, số lượng, quy mô, chất lượng, động lực phát triển của đối tượng.

Câu 2: Hình 2.3 (trang 111 SGK) trình bày nội dung mương bằng kí hiệu đường chuyển động?

Câu trả lời:

– Chế độ gió (hướng gió, tần suất).

– Bão (hướng và tần suất).

Comments are closed.