Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 23: Cơ cấu dân số

Bài tập Địa lý lớp 10 Bài 23: Cơ cấu dân số

Trang 89 SGK Địa lý 10: Cơ cấu dân số theo giới tính có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội ở các nước?

Câu trả lời:

– Cơ cấu dân số theo giới tính ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của các nước. Điều này là do cơ cấu giới của dân số liên quan đến vị trí, vai trò, quyền và nghĩa vụ của nam và nữ.

– Ở một số nước phát triển Tây Âu và Bắc Mỹ như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, Ai-xơ-len, Ca-na-đa, phụ nữ có vai trò rất lớn và đạt chỉ số phát triển cao; Ngược lại, sự chênh lệch về giới vẫn còn rất lớn ở hầu hết các nước châu Phi và một số nước Nam Á. Tây Nam Á.

Trang 90 SGK Địa lý 10: Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế, xã hội?

Câu trả lời:

– Cơ cấu dân số cao tuổi có tỷ lệ phụ thuộc thấp. Nhưng còn nhiều vấn đề như thiếu lao động, hỗ trợ và chăm sóc y tế cho người già và nguy cơ suy giảm dân số.

– Cơ cấu dân số trẻ: Số lượng đông tạo nên nguồn lao động dồi dào đảm bảo nguồn lao động cho sự phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, số lượng trẻ em đông dẫn đến một số vấn đề mà xã hội phải giải quyết như …

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 10 Bài 32: Địa lí các ngành

Trang 91 SGK Địa lý 10 :. Dựa vào hình 23.2 (trang 91 SGK), hãy so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở ba nước.

Câu trả lời:

– Khu vực I chiếm phần lớn ở Ấn Độ, tiếp theo là Braxin. Vương quốc Anh là một quốc gia phát triển với tỷ trọng khu vực I rất thấp (2,2%).

– Khu vực II chiếm một phần lớn trong cơ cấu kinh tế của Braxin với tư cách là một nước phát triển và Anh là một nước phát triển.

– Khu vực III có tỷ trọng cao nhất ở Anh, là nước phát triển; sau đó đến Brazil và Ấn Độ.

Nhìn chung, công việc ở các nước đang phát triển tập trung ở Khu vực I, trong khi công việc ở các nước phát triển tập trung nhiều nhất ở Khu vực III.

Câu 1: Mô tả cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi. Tại sao cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai cơ cấu quan trọng nhất trong phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia?

Câu trả lời:

– Cơ cấu dân số theo giới tính: Cho biết mối tương quan giữa nam và nữ hoặc tổng dân số. Cơ cấu dân số theo giới tính thay đổi theo thời gian và khác nhau giữa các nước và giữa các vùng.

– Nhân khẩu học theo độ tuổi: Một tập hợp các dân số được sắp xếp theo các nhóm tuổi cụ thể. Trên thế giới, người ta thường chia dân số thành 3 nhóm lớn: Nhóm tuổi lao động thấp (0-14 tuổi), nhóm tuổi lao động (15-59 tuổi hoặc đến 64 tuổi), nhóm tuổi lao động trên (60 tuổi hoặc 65 tuổi trở lên). Để nghiên cứu cấu trúc sinh học, người ta thường sử dụng tháp dân số (hay tháp tuổi).

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 10 bài 33: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chính

– Trong cơ cấu dân số, cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai dạng cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia, vì:

+ Cơ cấu theo giới ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của các nước.

+ Cơ cấu tuổi thể hiện tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ, tiềm năng phát triển dân số và dân số lao động của một quốc gia.

Câu 2: Các dạng tháp dân số cơ bản là gì? Mô tả các dạng tháp dân số này.

Câu trả lời:

Có ba loại tháp dân số cơ bản:

+ Kiểu công trình: ở dưới, tháp rộng, chóp nhọn, hai bên hơi dốc; với tỷ lệ sinh cao, đông con, tuổi thọ trung bình thấp, dân số tăng nhanh.

+ Loại hẹp: tháp được mở rộng ở giữa và thuôn nhỏ dần lên trên; thể hiện sự chuyển từ dân số trẻ sang dân số già, mức sinh giảm nhanh, dân số ít, gia tăng dân số có xu hướng giảm dần.

+ Loại ổn định: tháp hẹp ở đáy và rộng hơn ở đỉnh; thể hiện tỷ suất sinh thấp, tỷ suất chết thấp ở nhóm trẻ nhưng cao ở nhóm già, tuổi thọ, dân số cao, ổn định về quy mô và cơ cấu.

Xem thêm: Lời giải bài tập Địa Lí 21 lớp 10 bài 21: Quy luật địa đới và phi nhiệt đới

Nhiệm vụ 3: Vẽ biểu đồ theo bảng số liệu thể hiện cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở Pháp, Mê-hi-cô và Việt Nam năm 2000 (trang 92 – SGK). Bình luận.

Hướng dẫn giải pháp:

– Vẽ ba hình tròn cho ba nước. Trong mỗi xilanh, cơ cấu làm việc của từng vùng được thể hiện bằng các nan quạt. Chú ý rằng có một chú giải và tên của biểu đồ.

– So sánh và nhận xét về từng ngành kinh tế của ba nước.

Comments are closed.