Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giải bài tập Địa lý lớp 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và lan tỏa của nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Trang 103 SGK Địa lý 10: Vì sao đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của nhiều nước đang phát triển và đông dân?

Câu trả lời:

– Ở các nước đang phát triển, hoạt động nông nghiệp gắn liền với việc làm, thu nhập và sinh kế của đa số dân cư trên phần lớn lãnh thổ quốc gia, do đó phát triển nông nghiệp có vai trò quan trọng, đặc biệt đối với sự ổn định kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước. .

Trang 105 SGK Địa lý 10: Dùng ví dụ để trình bày ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phân bố nông nghiệp.

Câu trả lời:

Sự phân vùng nông nghiệp trên thế giới phụ thuộc vào sự phân vùng tự nhiên.

– Năng suất cây trồng phụ thuộc vào chất đất; những loại đất màu mỡ, phì nhiêu thường là những vùng nông nghiệp trù phú (Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long …).

– Khí hậu và nguồn nước với các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió, bão, lũ lụt,… có ảnh hưởng lớn đến việc xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ, khả năng che phủ của cây trồng, tăng năng suất…

– Sinh vật cùng với cây cối lớn, nguồn thức ăn tự nhiên, đồng cỏ … là cơ sở thức ăn thô tự nhiên cho vật nuôi và ảnh hưởng đến việc xác định cơ cấu vật nuôi cũng như sự phát triển của vật nuôi.

Xem thêm: Phân tích bài Từ biệt của Phan Bội Châu – văn mẫu lớp 11

– Các cây trồng và vật nuôi cần chăm sóc (ví dụ như lúa nước) phải được phân bố ở các khu vực sử dụng nhiều lao động.

– Chính sách giao đất, phân rừng của nước ta đã thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.

– Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp có tác động nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng, góp phần tích cực vào sản xuất. Các loài động, thực vật mới đã tăng năng suất, …

– Thị trường tiêu thụ ảnh hưởng đến giá cả nông sản, điều tiết sản xuất và chuyên môn hóa (ví dụ: ảnh hưởng của giá thị trường thế giới đến sản xuất cà phê và cao su của nước ta trong những năm gần đây).

Trang 106 SGK Địa lý 10: Em hãy nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

Câu trả lời:

– Các trang trại thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, v.v.

– Có thể tổng hợp nuôi ngoại thành làm Hà Nội, TP HCM, …

– Đất nông nghiệp đồng bằng sông Hồng, đất nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long…

Câu 1: Nêu vai trò của nông nghiệp đối với nền kinh tế và đời sống xã hội.

Câu trả lời:

Nông nghiệp theo nghĩa rộng hơn bao gồm: Nông – Lâm – Ngư nghiệp có vai trò quan trọng trong kinh tế và đời sống xã hội, điều này thể hiện 1 điều:

Xem thêm: Vở bài tập Lịch sử 9 bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài 1919 – 1925

– Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

– Đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

– Sản xuất hàng hóa có giá trị xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ.

Câu 2: Nêu đặc điểm của ngành sản xuất nông nghiệp? Bạn nghĩ tính năng nào là quan trọng nhất?

Câu trả lời:

– Đặc trưng:

+ Đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng nhất không gì thay thế được.

+ Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi.

+ Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ.

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp đã trở thành một ngành sản xuất hàng hóa.

– Đặc điểm quan trọng nhất: Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu không gì thay thế được. Vì không có đất thì không có sản xuất nông nghiệp. Quy mô và phương hướng sản xuất, trình độ nông nghiệp và thậm chí cả việc tổ chức lãnh thổ phụ thuộc rất nhiều vào quốc gia.

Câu 3: Phân biệt những nét chính của hai hình thức tổ chức vùng nông nghiệp.

Câu trả lời:

Một nông trại

Hình thức sản xuất cơ bản trong nông nghiệp hình thành trong quá trình công nghiệp hoá và thay thế kinh tế tiểu nông tự cấp, tự túc.

Xem thêm: Nêu cảm nghĩ về cây tre

– Đặc điểm:

+ Mục đích chính: sản xuất nông sản theo nhu cầu thị trường.

+ Tư liệu sản xuất (đất đai) do chủ sở hữu độc lập (người tự chủ sản xuất kinh doanh) sở hữu hoặc sử dụng.

+ Quy mô đất đai và vốn tương đối lớn.

+ Tính chất tiên tiến của tổ chức sản xuất khuyến khích chuyên môn hoá hơn là sản xuất đa dạng, đa cây trồng, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế so sánh và lợi nhuận cao hơn, thâm canh (đầu tư vốn trên một đơn vị phụ tải, đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến, v.v.).

+ Tất cả các trang trại đều có công nhân thuê (thường xuyên và thời vụ).

b) Đất nông nghiệp

Nó là hình thức tổ chức khu vực nông nghiệp cao nhất. Đây là những vùng sản xuất nông nghiệp có điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tương đối đồng nhất, phân bố hợp lý sức dân cày, trâu bò, hình thành các vùng nông nghiệp đặc sản.

Comments are closed.