Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 34: Bài tập: Vẽ sơ đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Trang 133 SGK Địa lý 10: Dựa vào bảng số liệu đã cho, thực hiện các yêu cầu sau:

Câu trả lời:

1. Vẽ sơ đồ

a) Tính toán và lập bảng số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI, THỜI ĐẠI

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

b, Vẽ sơ đồ

2. Nhận xét sơ đồ và giải thích nguyên nhân

– Than, dầu, điện là sản phẩm của ngành năng lượng. Thép là sản phẩm của ngành luyện kim.

– Nhìn chung, giá trị sản lượng của ngành điện (than, khai khoáng, điện) và công nghiệp luyện kim (thép) đều tăng từ năm 1950 đến năm 2003, nhưng tốc độ tăng không giống nhau. Kể từ những năm 1970, tất cả các ngành công nghiệp đều có những bước đột phá lớn.

– Điện: Tốc độ tăng trưởng rất nhanh, đạt 1535% trong 53 năm, bình quân 29% / năm. Từ những năm 80 tốc độ tăng trưởng rất cao, lên tới 1223% / năm 1990 và 1535% / năm 2003 so với năm 1950. Tốc độ phát triển nhanh như vậy là do đi vào hoạt động thời gian qua. sử dụng nhiều nguồn năng lượng mới: hạt nhân, mặt trời, gió …; đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công nghiệp và đời sống.

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 31: Vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

– Dầu mỏ: Tốc độ tăng khá nhanh, đạt 746%, bình quân tăng 14% / năm. Sự gia tăng này là do nhu cầu nhiên liệu của thị trường thế giới ngày càng tăng; đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp vận tải, năng lượng và hóa dầu.

– Than: Tốc độ tăng khá ổn định, đạt 291%, bình quân chỉ tăng 5,5% / năm. Kể từ những năm 1990, tốc độ tăng đã chậm lại phần nào do ô nhiễm của nhiên liệu này và gần đây đã phục hồi do cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp dầu mỏ.

– Thép: Sinh trưởng khá, tốc độ tăng trưởng 460%, bình quân 8,7% / năm. Thép được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là máy móc, xây dựng và đời sống nên nhu cầu thị trường cao.

Comments are closed.