Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Làm bài tập Địa lý lớp 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Trang 161 sgk Địa Lí 10: Báo động về sự suy giảm tầng ôzôn, về sự nóng lên toàn cầu do phát thải khí nhà kính, báo động về khủng hoảng môi trường?

Câu trả lời:

Những hiện tượng trên là dấu hiệu của sự khủng hoảng môi trường và mất cân bằng sinh thái.

Trang 163 SGK Địa lý 10: Những tiến bộ khoa học kỹ thuật nào đã làm cho giá cả hàng hóa có xu hướng giảm trong những thập kỷ gần đây?

Câu trả lời:

– Những tiến bộ khoa học kỹ thuật thực sự trong công nghệ sinh học: tạo ra các giống mới chưa có trong tự nhiên và những tiến bộ quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh, v.v.

– Những tiến bộ khoa học kỹ thuật thực sự trong công nghệ vật liệu: tạo ra những vật liệu mới đặc biệt có tính chất mới (vật liệu composite, vật liệu siêu dẫn, …)

– Những tiến bộ khoa học kỹ thuật thực sự trong công nghệ năng lượng: tăng cường sử dụng các dạng năng lượng mới (hạt nhân, năng lượng mặt trời, thủy triều, …)

Câu 1: Phát triển bền vững là gì?

Câu trả lời:

Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng các nhu cầu của chính họ.

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Câu 2: Tại sao việc giải quyết các vấn đề môi trường đòi hỏi sự chung sức của các quốc gia và toàn thể nhân loại?

Câu trả lời:

– Vì các vấn đề môi trường nói chung là phổ biến và ảnh hưởng đến nhiều vùng rộng lớn. Nhiều vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới (hiệu ứng nhà kính, lỗ thủng tầng ôzôn, …)

Câu 3: 3. Các nước đang phát triển gặp phải những khó khăn gì về kinh tế – xã hội khi giải quyết các vấn đề môi trường?

Câu trả lời:

– Nền kinh tế phát triển chậm, số người sống trực tiếp từ việc khai thác tài nguyên nhiều. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân dẫn đến quy mô và tốc độ khai thác tài nguyên ngày càng lớn, nhiều vấn đề môi trường khó giải quyết. Mặt khác, kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã làm cho nhân loại tiết kiệm được rất nhiều tiền tiêu thụ nguyên, nhiên liệu, nhưng chính vì vậy mà giá cả của hầu hết các nguyên liệu đều giảm, các nước đang phát triển đã tăng khai thác khoáng sản xuất khẩu với giá thấp để cân đối

– Giải quyết việc làm, nâng cao một số cơ sở vật chất – kỹ thuật … Các nước đang phát triển nhận đầu tư của các nước tư bản phát triển. Trong những thập kỷ gần đây, các nước công nghiệp phát triển đã tăng cường đầu tư vào các nước đang phát triển trong các ngành đòi hỏi nhiều nguyên liệu, nhiên liệu và nhân công, không đòi hỏi trình độ tay nghề cao, dễ gây ô nhiễm. Các nước đang phát triển phải chịu sự hợp tác bất bình đẳng như vậy và phải trả giá rất đắt về ô nhiễm và tàn phá môi trường.

Xem thêm: Giải bài tập Lịch sử lớp 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Comments are closed.