Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 7: Cấu tạo của Trái Đất. thạch quyển. Thuyết kiến ​​tạo mảng

Trang 25 SGK Địa lý 10: Xét hình 7.1 (trang 25 – SGK) mô tả cấu tạo của trái đất.

Câu trả lời:

Cấu trúc của trái đất bao gồm nhiều lớp.

– Vỏ trái đất: gồm vỏ đại dương (đến 5 km) và vỏ lục địa (đến 70 km)

– Lớp phủ: gồm lớp phủ trên (từ 15 đến 700 km) và lớp phủ dưới (từ 700 đến 2.900 km).

– người của trái đất; bao gồm lõi ngoài (từ 2.900 đến 5.100 km) và lõi trong (5.100 đến 6.370 km).

Trang 26 SGK Địa lý 10: Xem xét hình 7.2, cho biết sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương.

Câu trả lời:

– Lớp vỏ lục địa trải rộng trên các lục địa và một phần dưới mực nước biển; bề dày trung bình: 35-40 km (miền núi có thể lên đến 70-80 km); Cấu tạo gồm ba lớp đá: đá trầm tích, đá granit và đá bazan.

– Vỏ đại dương phân bố ở đáy biển dưới mực nước biển; bề dày trung bình từ 5 – 10 km; không có lớp đá granit

Trang 27 SGK Địa lý 10: Dựa vào hình 7.3, hãy cho biết 7 mảng kiến ​​tạo chính?

Câu trả lời:

7 mảng chính: Mảng Thái Bình Dương, Mảng Ấn Độ, Mảng Úc, Mảng Âu Á, Mảng Châu Phi, Mảng Bắc Mỹ, Mảng Nam Mỹ, Mảng Nam Cực.

Xem thêm: Đáp án môn Địa lý lớp 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và lan tỏa của ngành giao thông vận tải

Trang 28 SGK Địa lý 10: Xem xét hình 7.4, cho biết hai kiểu tiếp xúc của mảng kiến ​​tạo và kết quả của mỗi lần tiếp xúc.

Câu trả lời:

– Liên hệ mở rộng: Tạo sóng ngầm trong lòng đại dương.

– Liên hệ Ép: Tạo đảo núi lửa, vực biển sâu.

Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 7.1 (trang 25 – SGK) và nội dung trong SGK, lập bảng so sánh các lớp cấu tạo của trái đất (vị trí, độ dày, tính chất).

Câu trả lời:

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Câu 2: Trình bày nội dung chính của thuyết kiến ​​tạo mảng.

Câu trả lời:

Lý thuyết kiến ​​tạo mới nói rằng vỏ trái đất đã bị biến dạng bởi các đứt gãy trong quá trình hình thành và tách thành nhiều đơn vị kiến ​​tạo. Mỗi đơn vị là một mảng cứng gọi là mảng kiến ​​tạo.

– Các mảng kiến ​​tạo chính: Mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn-O-Úc, mảng Ôxtrâylia, mảng Á – Âu, mảng Phi, mảng Bắc Mỹ, mảng Nam Mỹ, mảng Nam Cực.

– Các mảng kiến ​​tạo không chỉ là những phần lục địa nổi trên bề mặt trái đất, mà còn bao gồm những phần lớn của đáy biển.

– Các mảng kiến ​​tạo nhẹ nổi trên một lớp vật chất nhớt thuộc phần trên của lớp manti. Chúng không đứng yên mà di chuyển trên lớp nhớt này.

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 5: Vũ trụ. hệ mặt trời và trái đất. Theo dõi chuyển động quay của trái đất quanh trục của nó

– Khi di chuyển, các mảng có thể va vào nhau hoặc dịch chuyển ra xa nhau. Các hoạt động dịch chuyển của một số mảng lớn của vỏ Trái đất là nguyên nhân của các hiện tượng kiến ​​tạo, động đất, núi lửa, v.v.

Comments are closed.