Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Giải bài tập Địa Lí lớp 10 Bài 9: Ảnh hưởng của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất

Trang 37 SGK Địa lý 10: Kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, gió và sóng biển mà em biết.

Câu trả lời:

Một số dạng địa hình thu được từ nước chảy, gió và sóng:

– Địa hình tích tụ do nước chảy: Bãi Bồi, bãi bồi sông, tam giác châu…

– Địa hình bồi tụ gió: cồn cát, cồn cát ven biển…

– Địa hình tăng do sóng biển: bãi biển, …

Câu hỏi 1: Quy trình EDM là gì? Kể tên một số địa mạo đã được hình thành do xói mòn.

Câu trả lời:

– Xói mòn là quá trình ngoại lực di chuyển các sản phẩm phong hóa ra khỏi vị trí ban đầu.

Trong trường hợp đá không bị phong hóa, các tác nhân khác cũng có thể bị vỡ và bị cuốn trôi. Tùy theo yếu tố ảnh hưởng mà quá trình xói mòn có những tên gọi khác nhau. Ví dụ, xâm thực là quá trình xói mòn do nước chảy gây ra, mài mòn là quá trình xói mòn do nước biển, bong rộp là quá trình xói mòn do gió …

– Kể tên một số dạng địa hình do quá trình xói mòn tạo thành: mòng biển (hình thành do dòng chảy thoáng qua), hình thành (do tác động thổi và mài mòn của gió), phi-ô-tô (hình thành do tác động của băng hà)…

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 10 bài 37: Địa Lí Ngành Giao Thông Vận Tải

Câu 2: Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình: phong hóa, vận chuyển và bồi tụ.

Câu trả lời:

Quá trình phong hóa tạo ra các vật liệu phá hủy cho quá trình vận chuyển. Tích tụ là sự ngừng vận chuyển và tích tụ các vật liệu phá hủy.

Comments are closed.