Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 11 Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Lời giải bài tập Địa lý lớp 11 bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

(Trang 12 SGK Địa lý 11): – Sử dụng bảng 2 để so sánh dân số và GDP của các hiệp hội doanh nghiệp trong khu vực. rút ra nhận xét.

Câu trả lời:

– Nêu thứ tự dân số và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực.

– Chỉ rõ tổ chức có GDP cao nhất và thấp nhất, so sánh với nhau và so sánh với dân số. Ví dụ, APEC có GDP cao nhất và dân số cũng đông nhất.

Bài 1: Trình bày những biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hoá kinh tế. Hệ quả của toàn cầu hoá kinh tế là gì?

Câu trả lời:

một. Những biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hoá kinh tế.

– Toàn cầu hoá là quá trình kết nối các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt từ kinh tế đến văn hoá, khoa học,… Toàn cầu hoá kinh tế tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của kinh tế – xã hội. Toàn cầu hoá nền kinh tế có những biểu hiện rõ nét như: thương mại thế giới phát triển nhanh chóng, đầu tư nước ngoài tăng nhanh, thị trường tài chính quốc tế ngày càng mở rộng, các công ty xuyên quốc gia có vị thế ngày càng lớn.

Xem thêm: Trả lời Vở bài tập Địa lý lớp 8 bài 26: Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên Việt Nam

– Thương mại thế giới phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới nói chung. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với 150 thành viên (tính đến tháng 1 năm 2007) đại diện cho khoảng 90% dân số, điều tiết 95% thương mại thế giới và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại, tự do hóa thương mại và năng động hóa nền kinh tế thế giới.

– Đầu tư nước ngoài tăng nhanh. Từ năm 1999 đến năm 2004 đầu tư nước ngoài tăng từ 1774 tỷ USD lên 8895 tỷ USD. Về đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, trong đó hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm nổi lên là hoạt động chủ đạo.

– Thị trường tài chính quốc tế mở rộng. Với hàng chục nghìn ngân hàng được kết nối thông qua mạng viễn thông điện tử, một mạng lưới toàn cầu đã được khai thác trên toàn thế giới. Các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế toàn cầu cũng như trong đời sống kinh tế – xã hội của các quốc gia.

– Các công ty xuyên quốc gia ngày càng có vai trò quan trọng. Với phạm vi hoạt động rộng khắp, các tập đoàn xuyên quốc gia là nguồn cung cấp của cải vật chất khổng lồ ở nhiều quốc gia khác nhau và chi phối nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng. Hiện có hơn 60.000 công ty xuyên quốc gia với khoảng 500.000 chi nhánh trên toàn thế giới.

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 1: Sự khác biệt trong phát triển kinh tế – xã hội giữa các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Các tập đoàn xuyên quốc gia chiếm 30% tổng GDP thế giới, 2/3 thương mại quốc tế, hơn 75% đầu tư trực tiếp và hơn 75% công nghệ và chuyển giao khoa học công nghệ trên toàn thế giới.

b. Hệ quả của toàn cầu hoá kinh tế là gì?

Toàn cầu hóa kinh tế đã thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, thúc đẩy đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, toàn cầu hóa kinh tế cũng có những mặt trái của nó, nổi bật nhất là khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng nhanh chóng.

Bài 2: Liên kết kinh tế vùng được hình thành trên cơ sở nào?

Câu trả lời:

Do sự phát triển không đồng đều và áp lực cạnh tranh, các quốc gia ở các khu vực trên thế giới có đặc điểm chung về địa lý, văn hóa, xã hội hoặc có chung mục tiêu và lợi ích phát triển đã liên kết với nhau để hình thành các liên đoàn kinh tế cụ thể. Hiện nay trên thế giới đã có các tổ chức quốc tế khu vực.

Bài 3: Xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR trên bản đồ các nước trên thế giới

Câu trả lời:

Tình trạng 2016

– Các nước thành viên EU (Liên minh Châu Âu): Bỉ, Đức, Ý, Luxembourg, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Ireland, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Phần Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia, Malta, Síp, Romania, Bulgaria

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 11 bài 12: Ô-xtrây-li-a

– Các nước thành viên ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á): Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam

– Các nước thành viên NAFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ): Canada, Hoa Kỳ và Mexico

– Các nước thành viên của MERCOSUR (Liên minh các quốc gia Nam Mỹ): Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Venezuela

Comments are closed.