Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 30: Kinh tế châu Phi

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 30: Kinh tế châu Phi

Đáp án bài thực hành Địa lý lớp 7 bài 30: Kinh tế châu Phi

(Trang 94 SGK Địa lý 7): – Chú ý hình 30.1 cho biết sự phân bố của các loại cây trồng chính ở châu Phi.

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 30: Kinh tế châu Phi

Câu trả lời:

– Ca cao: phân bố ở bờ biển phía bắc Vịnh Ghi-nê.

– Cà phê: phân bố ở ven biển vịnh Ghi-nê và cao nguyên Đông Phi.

– Cọ dầu: phân bố ở ven biển Vịnh Ghi-nê, ở Trung Phi và ven biển Đông Phi.

– Lạc: phân bố ở Niger, Cameroon, Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Zimbabwe,…

Câu 1: Kể tên sự khác nhau về sản xuất cây lương thực và cây lương thực ở Châu Phi.

Câu trả lời:

– Cây công nghiệp: Trồng rừng theo hướng chuyên môn hóa, xuất khẩu. Các đồn điền thuộc sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất quy mô lớn.

– Cây lương thực: du canh chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu cây trồng và còn rất phổ biến, kỹ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, chủ yếu dựa vào sức người. Sản xuất lương thực không đáp ứng đủ nhu cầu.

Câu 2: Tại sao công nghiệp Châu Phi vẫn phát triển chậm? Kể tên một số nước tương đối phát triển ở Châu Phi

Câu trả lời:

– Công nghiệp châu Phi phát triển chậm vì 4 nguyên nhân:

+ Dân trí thấp.

+ Đội ngũ lao động chuyên môn kỹ thuật còn thiếu.

Xem thêm: Vở bài tập Lịch sử 12 bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

+ Cơ sở vật chất lạc hậu.

+ Thiếu vốn trầm trọng.

– Các nước có nền công nghiệp phát triển ở châu Phi là: Cộng hoà Nam Phi, An-giê-ri, Ai Cập,… nhờ thu hút được vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài đã khắc phục một phần 4 nguyên nhân nêu trên.

Câu 3: Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu sau:

Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới.

Sản xuất công nghiệp của Châu Phi chiếm 2% tổng sản lượng công nghiệp toàn cầu.

Sử dụng biểu đồ, nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của Châu Phi.

Câu trả lời:

– Vẽ sơ đồ:

SGK toán 7 bài 30 - bài giải vở bài tập địa lí lớp 7 bài 30: nền kinh tế châu Phi

– Nhận xét: Biểu đồ cho thấy công nghiệp Châu Phi kém phát triển, sản xuất công nghiệp chiếm vị trí rất nhỏ trong nền kinh tế thế giới nên chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hiện nay.

Comments are closed.