Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Giải bài tập Địa lý lớp 7 Tiết 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của 3 khu vực châu Phi

Câu 1: Quan sát hình 34.1 cho biết:

– Tên các nước ở Châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD / năm. Các quốc gia này nằm ở khu vực nào của Châu Phi?

Tên các quốc gia ở Châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD / năm. Các quốc gia này nằm ở khu vực nào của Châu Phi?

– Nhận xét về sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người giữa 3 khu vực kinh tế của Châu Phi.

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Câu trả lời:

– Tên các nước ở Châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD / năm: Maroc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập (Bắc Phi), Na-pô-lê-ông, Bô-xtanh và Nam Phi (Nam Phi).

– Tên các nước ở Châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD / năm: Niger, Chad (Bắc Phi), Burkina Faso, Ethiopia – ma – lii (Trung Phi).

– Nhận xét sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của Châu Phi:

Thu nhập bình quân đầu người không đồng đều ở ba khu vực: Nam Phi (cao nhất), tiếp theo là Bắc Phi và cuối cùng là Trung Phi

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 7 bài 10: Dân số và sức ép của dân số đối với tài nguyên và môi trường ở đới nóng

+ Ở từng khu vực, sự phân bố thu nhập bình quân đầu người giữa các nước cũng không đồng đều.

Câu 2: Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi theo mô hình

Chương 7 Bài 34 Bài tập So sánh nền kinh tế 3 khu vực Châu Phi 1 - Bài tập Địa Lí lớp 7 Bài 34: Bài tập: So sánh nền kinh tế 3 khu vực Châu Phi

Câu trả lời:

diện tích

Các đặc điểm chính của nền kinh tế

Bắc Phi

– Nền kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác – xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và phát triển du lịch.

– Các nước Địa Trung Hải trồng lúa mì, ô liu, cây ăn quả cận nhiệt … Các nước xa – ha – nam trồng một số cây nhiệt đới như lạc, bông, ngô … nhưng sản lượng không lớn.

Trung Phi

Các nước Trung Phi hầu hết đều nghèo, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi truyền thống, khai thác tài nguyên rừng, khoáng sản và trồng cây công nghiệp để xuất khẩu.

Thoái hóa đất, hạn hán kéo dài và nạn dịch châu chấu là những nguyên nhân chính gây ra nạn đói thường xuyên.

-Kinh tế nhiều nước trong khu vực thường xuyên gặp khủng hoảng do giá cả nông sản và khoáng sản trên thế giới không ổn định.

Nam Phi

Các nước Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất khác nhau, trong đó Cộng hòa Nam Phi là nước phát triển nhất

Comments are closed.