Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Đáp án bài tập môn Địa lý lớp 7 bài 37: Người dân các nước Bắc Mỹ

(Trang 117 SGK Địa lý 7): – Vì sao dân số miền Bắc và miền Tây lại mỏng?

Câu trả lời:

Ở phần phía bắc và phía tây của Bắc Mỹ, dân số quá mỏng, chủ yếu là do phía bắc lạnh giá, các dãy núi hiểm trở ở phía tây (dãy núi Corridor) và khí hậu khô cằn.

(Trang 118 SGK Địa lý 7): – Dựa vào hình 37.1, kể tên một số thành phố lớn nằm trong hai siêu đô thị từ Boston đến Washington và từ Chicago đến Montréal

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Câu trả lời:

– Lựa chọn các siêu đô thị từ Boston đến Washington: Boston, New York, Philadelphia và Washington.

– Các siêu đô thị từ Sicago đến Montrean có các thành phố lớn: Sicago, Ditroi, Toronto, Ottooa, Montre-an.

Câu hỏi 1: Dựa trên những gì bạn đã học, hãy tạo một danh sách theo mẫu sau:

7 Bài 37 bac mi 1 - Giải vở bài tập Địa lý lớp 7 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Câu trả lời:

mật độ dân số

khu vực phân phối chính

– Dưới 1 người / km2

– Từ 1 đến 10 người / km2

– Từ 51 đến 100 người / km2

– Trên 100 người / km2

– Bán đảo A-La-Xca và Bắc Ca-na-đa

– Hệ thống Cooc – go – E.

– Các đồng bằng hẹp của Thái Bình Dương

– Đông Mi-xi-xi-pi

– Bờ biển phía nam của Great Lakes và bờ biển phía đông bắc của Hoa Kỳ

Câu 2: Mô tả sự thay đổi phân bố dân cư ở Bắc Mĩ.

Xem thêm: Bài giải Toán lớp 4 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Câu trả lời:

– Miền Đông Hoa Kì là khu vực đông dân cư nhất của Bắc Mĩ, đặc biệt là bờ nam Đại Hồ, do công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hoá cao, tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp lớn và hải cảng.

– Hiện nay, một bộ phận dân số Hoa Kỳ đang di cư từ các khu vực công nghiệp hóa ở phía nam Đại Hồ và Đông Bắc dọc Đại Tây Dương đến các khu vực công nghiệp hóa mới năng động hơn ở Nam và Duyên hải Thái Bình Dương.

Comments are closed.