Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lý lớp 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

(Trang 122 SGK Địa lý 7): – Sử dụng hình 39.1, trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ.

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Câu trả lời:

– Công nghiệp của Canada tập trung ở các thành phố lớn ở phía bắc của Great Lakes và dọc theo bờ biển Đại Tây Dương.

– Công nghiệp Hoa Kì tập trung ở các vùng Đông Bắc, Nam và Đông Nam Bộ.

– Công nghiệp Mêhicô tập trung chủ yếu ở Mêhicô Siti và các thành phố ven vịnh Mêhicô.

(Trang 124 SGK Địa lý 7): – Sử dụng bảng sau cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

Tiết 7 Tiết 7 Tiết 39 Tiết 1 - Đáp án thực hành Địa lí lớp 7 Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Câu trả lời:

Các ngành dịch vụ ở Bắc Mỹ chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của mỗi nước: Canada: 68%, Mexico: 68%, Hoa Kỳ: 72%. )

Câu 1: Kể tên các ngành công nghiệp quan trọng của các nước Bắc Mĩ. Sản xuất công nghiệp ở Mỹ thay đổi như thế nào trong những năm gần đây?

Câu trả lời:

Các ngành công nghiệp chủ chốt của Bắc Mỹ là sản xuất tự động, điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, máy bay phản lực, tên lửa vũ trụ, v.v.

– Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, các ngành công nghiệp gắn liền với những thành tựu công nghệ mới nhất phát triển nhanh chóng dẫn đến sự xuất hiện của “Vành đai Mặt trời” ở Tây và Nam Mỹ. Các ngành công nghiệp kỹ thuật, luyện kim, hóa học, sản xuất ô tô,… đã phát triển ở các thành phố lớn của Canada và Mexico dưới sự đầu tư của các công ty đa quốc gia Trung Quốc.

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 7 bài 4: Bài tập: Phân tích dân số và tháp tuổi

Câu 2: Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có ý nghĩa như thế nào đối với các nước Bắc Mỹ?

Câu trả lời:

– NAFTA ra đời nhằm kết hợp thế mạnh của ba nước, tạo ra thị trường chung rộng lớn và tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

– NAFTA cho phép Hoa Kỳ và Canada chuyển giao công nghệ cho Mexico để tận dụng nguồn nhân lực và nguyên liệu của đất nước, trong đó chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao trên lãnh thổ của Hoa Kỳ và Canada để vừa phục vụ cho thị trường trong nước vừa mở rộng cũng như tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Comments are closed.