Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Đáp án bài thực hành Địa lý lớp 7 bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

(Trang 137 SGK Địa lý 7): – Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chính ở Trung và Nam Mĩ.

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Câu trả lời:

– Các nước công nghiệp mới phát triển: Braxin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối sâu rộng. Các ngành công nghiệp chính là kỹ thuật, lọc dầu, hóa chất, dệt may và thực phẩm.

– Các nước vùng Andean và eo đất Trung Mỹ: phát triển công nghiệp khai thác.

– Các nước Caribe: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.

Câu 1: Nêu sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp quan trọng ở Trung và Nam Mĩ.

Câu trả lời:

– Các nước công nghiệp mới phát triển: Braxin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối sâu rộng.

– Các nước vùng Andean và eo đất Trung Mỹ: phát triển công nghiệp khai thác.

– Các nước Caribe: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.

Câu 2: Tại sao phải bảo vệ rừng Amazon?

Câu trả lời:

Amazon là lá phổi của thế giới, là khu dự trữ sinh học quý giá. Việc khai thác rừng Amazon mà không có quy hoạch khoa học sẽ từng bước phá hủy môi trường rừng Amazon và ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu và khu vực.

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 7 bài 55: Kinh tế châu Âu

Comments are closed.