Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Giải bài tập Địa Lí lớp 8 bài 35: Bài tập Khí hậu và Thủy văn Việt Nam

(Trang 123 SGK Địa lý 8): – Dựa vào bảng lượng mưa và lượng nước chảy trên các lưu vực sông, hãy:

– Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và nước chảy trên từng lưu vực (mỗi lưu vực ghi một biểu đồ).

– Tính toán thời gian và độ dài (số tháng) mùa mưa, mùa lũ trên các lưu vực sông theo chỉ tiêu vượt trung bình tháng.

– Nhận xét mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa nước lớn trên từng lưu vực nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung.

Câu trả lời:

– Vẽ sơ đồ:

Biểu đồ thể hiện lượng mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây)

Tương tự, họ vẽ trạm Đồng Tâm (Lưu vực sông Gianh).

– Tính theo thời gian và độ dài (số tháng) của các mùa mưa, lũ đầu nguồn theo tiêu chí trên mức trung bình tháng:

+ Lượng mưa trung bình tháng trên lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): 153 mm; tại lưu vực sông Gianh (Trạm Đồng Tâm): 186 mm.

+ Lưu lượng trung bình tháng trên lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): 3632 m3 / s; lưu vực sông Gianh (Trạm Đồng Tâm): 61,7 m3 / s.

Bảng số tháng mưa lũ trên lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây) và lưu vực sông Giang (trạm Đồng Tâm):

Xem thêm: Nêu cảm nghĩ về bài thơ “Lượm” của Tố Hữu.

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Ghi chú:

X: Tháng của mùa mưa.

xx. Tháng có nhiều mưa nhất.

+: tháng lũ.

++: Tháng có lũ lớn nhất.

– Nhận xét mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa nước lớn trên từng lưu vực nói riêng và cả nước nói chung:

+ Các tháng mùa lũ trùng với các tháng mùa mưa: trên lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): 6, 7, 9, 10; tại Lưu vực sông Gianh (Trạm Đồng Tâm): 9, 10, 11.

+ Các tháng mùa lũ không trùng với các tháng mùa mưa: trên lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): tháng 5; trên lưu vực sông (trạm Đồng Tâm): Tháng 8.

Comments are closed.