Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Giải bài tập Địa Lí lớp 9 bài 10: Bài tập: Vẽ và phân tích sơ đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích phân theo cây trồng, sinh trưởng của gia súc, gia cầm

Bài 1:

Đối với bảng dữ liệu: Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích trồng các cụm cây. Biểu đồ năm 1990 có bán kính 20mm; Biểu đồ năm 2002 có bán kính là 24 mm.

b) Sử dụng bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỷ lệ diện tích trồng của các cụm cây.

Câu trả lời:

a) Vẽ biểu đồ

+ xử lý dữ liệu

loại cây

1990

2002

toàn bộ

100.0

100.0

cây lương thực

71,6

64,9

cây công nghiệp

13.3

18,2

Cây lương thực, cây ăn quả, cây khác

15.1

16,9

Tỷ trọng diện tích trồng của các nhóm cây năm 1990 và 2002 (%)

+ Sơ đồ cơ cấu diện tích trồng của các nhóm cây sinh năm 1990 và 2002.

Lớp 9 Bài 10 Giải bài tập và phân tích kết quả tiết 1 - Giải bài tập về nhà môn Địa lý lớp 9 Bài 10: Bài tập: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng theo phân loại cây trồng, sinh trưởng của gia súc, gia cầm

– Cây lương thực: Diện tích gieo trồng tăng 1845.700 ha, nhưng tỷ trọng giảm từ 71,6% (1990) xuống 64,9% (2002).

– Cây công nghiệp: Diện tích gieo trồng tăng 1138.000 ha, tỷ trọng cũng tăng từ 13,3% (1990) lên 18,2% (2002).

– Cây ăn quả, cây lương thực, cây khác: diện tích trồng tăng 807,7 nghìn ha, tỷ trọng tăng từ 15,1% (năm 1990) lên 16,9% (năm 2002).

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 9 bài 22: Bài tập: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Bài 2:

Dựa vào số liệu bảng 10.2 (SGK trang 38):

a) Trong cùng một hệ trục tọa độ, hãy vẽ 4 đường biểu diễn chỉ số sinh trưởng của đàn gia súc, gia cầm các năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) Dựa vào bảng số liệu và sơ đồ đã vẽ. Hãy nhận xét và giải thích vì sao đàn gia cầm và đàn lợn lại tăng. Tại sao đàn trâu không lớn?

Câu trả lời:

a) Vẽ biểu đồ:

Đường biểu diễn chỉ số sinh trưởng của đàn gia súc, gia cầm nước ta các năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) Nhận xét và giải thích

– Lợn và gia cầm lớn nhanh nhất: Đây là nguồn cung cấp thịt chính. Do nhu cầu tiêu thụ thịt, trứng gia tăng nhanh chóng và do quản lý tốt nguồn thức ăn chăn nuôi nên hình thức chăn nuôi đa dạng, trong đó có chăn nuôi lợn công nghiệp trong nông hộ.

– Đàn trâu không tăng chủ yếu do nhu cầu công nghiệp về sức kéo của trâu, bò giảm (nhờ cơ giới hoá công nghiệp).

Comments are closed.