Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành

(Trang 39 SGK Địa lý 9): – Căn cứ vào Bản đồ Địa chất – Khoáng sản (trong Tập bản đồ Địa lí Việt Nam) hoặc Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam và kiến ​​thức thực địa, nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản đến sự phân bố của số ngành công nghiệp trọng điểm.

Câu trả lời:

Sự phân bố tài nguyên khoáng sản có ảnh hưởng đến sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm.

– Công nghiệp khai thác nhiên liệu: Trung du và miền núi Bắc Bộ (than), Đông Nam Bộ (dầu khí).

– Công nghiệp luyện kim: ở cao nguyên bắc trung bộ và miền núi.

Công nghiệp hóa chất: Vùng núi và cao nguyên Bắc Trung Bộ (sản xuất phân bón và hóa chất cơ bản) và vùng Đông Nam Bộ (sản xuất phân bón và hóa dầu).

– Công nghiệp vật liệu xây dựng: ở nhiều nơi, nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

(Trang 40 SGK Địa lý 9): – Việc hoàn thiện mạng lưới đường giao thông có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp?

Câu trả lời:

Cải thiện các tuyến đường sẽ đảm bảo kết nối kinh tế thông suốt giữa các ngành và khu vực, đồng thời giúp thúc đẩy phát triển công nghiệp.

Xem thêm: Rời khỏi cánh đồng nông thôn của tôi vào sáng sớm

(Trang 41 SGK Địa lý 9): – Thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp?

Câu trả lời:

Thị trường đóng vai trò “đòn bẩy” trong sự phát triển, lan tỏa và tái cấu trúc ngành công nghiệp của chúng ta. Hiện nay, trước sức ép của thị trường, cơ cấu công nghiệp ngày càng đa dạng và linh hoạt.

Bài 1: Hãy ghép các yếu tố tự nhiên và kinh tế – xã hội (nêu trong bài) với các yếu tố đầu vào và đầu ra có ảnh hưởng tương ứng đến sự phát triển và phân bố của ngành.

Câu trả lời:

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

– Các yếu tố đầu vào:

+ Nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng (có thể là tài nguyên, nguyên liệu từ nông, lâm, thủy sản hoặc bán thành phẩm, chi tiết sản phẩm, … từ các ngành khác, cơ sở công nghiệp, … từ các ngành, nghề khác).

+ làm việc.

+ Cơ sở vật chất kỹ thuật.

– Yếu tố hoạt động:

+ Thị trường trong nước (tiêu dùng của người dân, các ngành, các ngành liên quan).

+ thị trường nước ngoài.

– Các yếu tố chính trị ảnh hưởng đến cả đầu vào và đầu ra do đó có tác động lớn đến sự phát triển và phân phối công nghiệp.

Bài 2: Phân tích tầm quan trọng của việc phát triển nông, lâm, thủy sản đối với công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 18: Cao nguyên và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Câu trả lời:

Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp tạo cơ sở nguyên liệu cho phát triển công nghiệp lương thực, thực phẩm.

Comments are closed.