Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Giải bài tập Địa Lí lớp 9 bài 13: Vai trò của đặc điểm phát triển và phân bố dịch vụ

(Trang 48 SGK Địa lý 9): – Dựa vào hình 13.1 (SGK trang 48). Hãy trình bày cơ cấu của ngành dịch vụ

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Câu trả lời:

Cơ cấu ngành dịch vụ bao gồm: dịch vụ tiêu dùng (thương mại, dịch vụ, sửa chữa, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ cá nhân, cộng đồng), dịch vụ sản xuất (vận tải, bưu chính viễn thông, truyền thông, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản, tư vấn), dịch vụ công (khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, quản lý nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc).

(Trang 48 SGK Địa lý 9): – Nêu ví dụ chứng tỏ nền kinh tế càng phát triển thì hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng.

Câu trả lời:

Khi nền kinh tế phát triển, các hoạt động dịch vụ trở nên đa dạng hơn:

– Trước đây nền kinh tế chưa phát triển, các phương thức và phương tiện giao thông chưa phát triển, ngày nay nền kinh tế phát triển, các phương thức và phương tiện giao thông ngày càng đa dạng, phong phú và rất phổ biến (ô tô, máy bay …)

– Hiện nay, nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời và phát triển: bất động sản, chứng khoán, du lịch, giải trí, tư vấn, v.v.

(Trang 49 SGK Địa lý): – Sử dụng hình 13.1 (trang 48), tính tỷ trọng của các nhóm hàng tiêu dùng, sản xuất và dịch vụ công cộng và nêu nhận xét về chúng.

Xem thêm: Giải thích và bình luận câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

Câu trả lời:

– Tính tỷ trọng: dịch vụ tiêu dùng (51%), dịch vụ sản xuất 26,8%, dịch vụ công cộng 22,2%.

– Bình luận:

+ Cơ cấu dịch vụ đa dạng.

+ Trong cơ cấu ngành dịch vụ, dịch vụ tiêu dùng có tỷ trọng cao nhất và dịch vụ công ích có tỷ trọng thấp nhất.

(Trang 49 SGK Địa lý 9): – Vì sao ở nước ta các hoạt động dịch vụ phân bố không đồng đều?

Câu trả lời:

Sự phân bố của các hoạt động dịch vụ phụ thuộc mạnh mẽ vào sự phân bố của các đối tượng yêu cầu dịch vụ, chủ yếu vào sự phân bố dân cư. Vì vậy, ở các thành phố lớn, thị trấn nhỏ, đồng bằng tập trung đông dân cư, nhiều ngành sản xuất cũng là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại, ở những vùng miền núi dân cư thưa thớt, nền kinh tế còn mang tính tự cung tự cấp, các hoạt động dịch vụ còn kém.

Bài 1: Dựa vào nội dung bài học, lập biểu đồ các ngành dịch vụ theo mẫu (SGK trang 50)

Câu trả lời:

Giải bài tập lớp 9 bài 13: vai trò của sự phát triển và phân bố dịch vụ

Comments are closed.