Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Giải bài tập Địa Lí lớp 9 bài 22: Bài tập: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Bài 1: Dựa vào bảng 22.1 (SGK trang 80), hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện sự gia tăng dân số, sản lượng lương thực, thực phẩm bình quân đầu người ở Đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Câu trả lời:

Giải bài 9 Bài 22 Luyện tập và Phân tích kết quả 1 - Lời giải bài tập Địa Lí lớp 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực đầu người

Bài 2: Dựa vào sơ đồ đã vẽ và bài 20–21, cho biết:

Câu trả lời:

a) Những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

câu trả lời

– Rẻ:

+ Phần lớn đồng bằng là đất phù sa không bị bồi lấp hàng năm (đất trong đê) thuận lợi cho việc phát triển cây lương thực.

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông lạnh cho phép trồng các loại cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới. Có khả năng thâm canh, trồng cây che phủ, tăng thu hoạch và đưa vụ đông trở thành vụ chính.

+ Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình và các phụ lưu của chúng là nguồn cung cấp nước thường xuyên cho các hoạt động nông nghiệp.

+ Đông đảo công nhân, nhân dân có truyền thống và kinh nghiệm thâm canh lúa nước.

+ Cơ sở hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất cả nước.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Khó khăn:

Xem thêm: Phân tích bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu

+ Ở một số nơi đất nước bị giáng chức.

+ Thiếu nước vào mùa khô.

+ Chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai bão lụt, hạn hán, v.v.

b) Vai trò của ngũ cốc vụ đông trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

câu trả lời

Ngô đông cho năng suất cao và ổn định, diện tích trồng là nguồn cung cấp lương thực và thức ăn gia súc quan trọng.

c) Tác động của việc giảm gia tăng dân số đến an ninh lương thực của vùng.

câu trả lời

Tốc độ tăng dân số vùng Đồng bằng sông Hồng giảm mạnh do chính sách DS-KHHGĐ được thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, cùng với phát triển nông nghiệp, bình quân lương thực đạt 400 kg / người. Đồng bằng sông Hồng đã bắt đầu tìm kiếm thị trường để xuất khẩu một số mặt hàng lương thực của mình.

Comments are closed.