Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 9 bài 27: Bài tập: Kinh tế biển của các vùng biển Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Bài 1: Sử dụng hình 24.3 (SGK trang 87) và hình 26.1 (SGK trang 96) hoặc Tập bản đồ Địa lí Việt Nam, hãy xác định:

– cảng biển

– Ruộng tôm cá

– Cơ sở sản xuất mới

– Các bãi biển nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

– Nhận xét về tiềm năng phát triển kinh tế biển của vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu trả lời:

– Cảng biển: Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

– Ruộng cá tôm:

+ Ngư trường: Bạch Long Vĩ, Thanh Hóa – Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình – Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận – Bình Thuận.

+ Các trang trại nuôi tôm: Bạch Long Vĩ, Thanh Hóa – Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế – Đà Nẵng, Bình Định – Phú Yên, Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình Thuận.

– Các nhà máy sản xuất muối: Cà Ná, Sa Huỳnh.

– Các bãi biển nổi tiếng có giá trị du lịch:

+ Duyên hải Bắc Trung Bộ: Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Nhật Lệ, Lăng Cô.

+ Duyên hải Nam Trung Bộ: Non Nước, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Đại Lãng, Nha Trang, Mũi Né.

– Nhận xét: Trên bờ biển Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển: giao thông vận tải biển, khai thác hải sản, làm muối, du lịch, tham quan,….

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 26: Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 2: Dựa vào bảng số liệu 27.1 (SGK Trang 100)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

– So sánh sản lượng nuôi trồng và khai thác của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ?

– Tại sao sản xuất và sử dụng thuỷ sản giữa hai vùng có sự khác nhau?

Câu trả lời:

– So sánh sản lượng và sử dụng thuỷ sản của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

+ Sản lượng nuôi trồng của Bắc Trung Bộ lớn hơn Duyên hải Nam Trung Bộ.

+ Sản lượng thuỷ sản đánh bắt của Bắc Trung Bộ thấp hơn Duyên hải Nam Trung Bộ.

– Giải thích: Bắc Trung Bộ có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, bãi triều và vùng nuôi trồng thuỷ sản

+ Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có nguồn hải sản rất phong phú, người dân có truyền thống đánh bắt hải sản.

Comments are closed.