Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Bài 1: Dựa vào bảng 34.1 (SGK trang 124), hãy vẽ biểu đồ thích hợp để thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm của Đông Nam Bộ so với cả nước.

Câu trả lời:

Biểu đồ tương ứng thể hiện tỷ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001.

Bài 2: Dựa vào bảng số liệu và các bài 31, 32, 33, hãy cho biết:

Câu trả lời:

a) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng tài nguyên sẵn có của vùng?

Khai thác nhiên liệu, điện, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm

b) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nhiều lao động?

dệt may, chế biến thực phẩm

c) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi công nghệ cao?

Khai thác nhiên liệu (xăng dầu), điện, cơ – điện tử, hóa chất.

d) Vùng Đông Nam Bộ có vai trò như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp của cả nước?

Đông Nam Bộ đứng đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp. Đã hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại như xăng dầu, điện tử, công nghệ cao. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của Đông Nam Bộ có tỷ trọng cao so với cả nước: Dầu thô (100%), Điện (47,3%), Cơ – Điện tử (77,8%), Hóa chất (78,1%), Quần áo (47,5%). . Vì vậy, vùng Đông Nam Bộ có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp của cả nước và thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá của đất nước.

Xem thêm: Giải bài tập Địa Lí lớp 9 bài 16: Bài tập: Vẽ biểu đồ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Comments are closed.