Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Giải bài tập Địa Lí lớp 9 bài 4: Việc làm và Việc làm. chất lượng cuộc sống

(Trang 15 SGK Địa lý 9): – Dựa vào hình 4.1 (Trang 15 SGK), thực hiện như sau:

– Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích lý do.

– Nhận xét về chất lượng đội ngũ lao động của nước ta. Cần có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng nguồn lao động?

Câu trả lời:

– Phần lớn lực lượng lao động của nước ta tập trung ở khu vực nông thôn (75,8%), do nền kinh tế nước ta chủ yếu vẫn là nông nghiệp; Quá trình đô thị hóa diễn ra còn chậm.

– Chất lượng nguồn lao động nước ta còn thấp, lao động phổ thông chiếm phần lớn (78,8%). Để nâng cao chất lượng nguồn lao động, cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề để xuất khẩu lao động.

(Trang 16 SGK Địa lý 9): – Quan sát hình 4.2 (Trang 16), hãy nhận xét cơ cấu công việc và sự thay đổi cơ cấu công việc ở nước ta.

Câu trả lời:

– Trong cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta năm 2003, lao động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất (59,6%), tiếp đến là lao động dịch vụ (24,0%), thấp nhất là lao động công nghiệp và xây dựng (16,4 %).

Xem thêm: Lời giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 36: Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

– Giai đoạn 1989-2003, cơ cấu việc làm nước ta thay đổi theo hướng: Tỷ trọng lao động nông, lâm, ngư nghiệp giảm 11,9% (từ 71,5% năm 1989 xuống còn 59,6% năm 2003). Tỷ lệ việc làm trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,2% (từ 11,2% năm 1989 lên 16,4% năm 2003). Tỷ trọng việc làm trong ngành dịch vụ tăng 6,7% (từ 17,3% năm 1989 lên 24,0% năm 2003).

(Trang 16 SGK Địa lý 9): – Theo em, những giải pháp nào là cần thiết để giải quyết vấn đề việc làm?

Câu trả lời:

Sự phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.

– Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

– Phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ tại các đô thị.

– Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm.

Bài 1: Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề nhức nhối ở nước ta?

Câu trả lời:

Do tình trạng thiếu việc làm phổ biến ở khu vực nông thôn nên tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị tương đối cao (khoảng 6%).

Bài 2: Chúng ta đã đạt được những thành công gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người?

Câu trả lời:

– Tỷ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% (1999).

– Mức thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao.

Xem thêm: Bạn nghĩ gì về bạo lực gia đình ở các vùng quê nghèo hiện nay?

– Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn.

– Tuổi thọ bình quân ngày càng cao.

Tỷ lệ tử vong và suy dinh dưỡng ở trẻ em đang giảm xuống, nhiều dịch bệnh đang được đẩy lùi …

Bài 3: Sử dụng bảng số liệu (trang 17 SGK), hãy nhận xét sự thay đổi đầu vào lao động phân theo khu vực kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi này.

Câu trả lời:

– Từ năm 1985 đến năm 2002, cơ cấu việc làm theo khu vực kinh tế nước ta thay đổi theo hướng: tỷ trọng lao động trong khu vực kinh tế nhà nước giảm từ 15,0% (năm 1985) xuống còn 9,6% (năm 2002); tỷ trọng lao động làm việc trong các ngành khác của nền kinh tế tăng từ 85,0% (năm 1985) lên 90,4% (năm 2002).

– Sự thay đổi này cho thấy nền kinh tế nước ta đang chuyển mình theo hướng thị trường và hội nhập thế giới

Comments are closed.