Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 41: Địa lý các tỉnh, thành phố (tiếp theo)

Bài 1: Đánh giá tầm quan trọng của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thành phố).

Câu trả lời:

quá trình biên dịch đang chạy.

Bài 2: Theo em thành phần tự nhiên nào có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thành phố).

Câu trả lời:

quá trình biên dịch đang chạy.

Bài 3: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất của tỉnh (thành phố). Nhận xét về hiện trạng sử dụng đất

Câu trả lời:

quá trình biên dịch đang chạy.

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Comments are closed.