Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 42: Địa lý tỉnh thành phố( tiếp theo)

Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 42: Địa lý các tỉnh, thành phố (tiếp theo)

Bài 1: Nhận xét về sự gia tăng dân số của tỉnh (thành phố). Những ảnh hưởng của gia tăng dân số đối với đời sống kinh tế – xã hội?

Câu trả lời:

quá trình biên dịch đang chạy.

Bài 2: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh (thành phố). Hình vẽ khái quát về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phố).

Câu trả lời:

quá trình biên dịch đang chạy.

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Comments are closed.