Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 43: Địa lý các tỉnh, thành phố (tiếp theo)

Bài 1: Xác định các sản phẩm công nông nghiệp chính của tỉnh (thành phố). Những sản phẩm này được làm ở đâu?

Câu trả lời:

quá trình biên dịch đang chạy.

Bài 2: Vẽ bản đồ tỉnh (thành phố) có các sông, các tuyến đường ô tô, đường sắt chính (nếu có).

Câu trả lời:

quá trình biên dịch đang chạy.

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 21: Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Comments are closed.