Business is booming.

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Giải bài tập Địa Lí lớp 9 bài 44: Bài tập: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích sơ đồ cơ cấu kinh tế địa phương

Bài 1: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên.

Câu trả lời:

quá trình biên dịch đang chạy.

Bài 2: Vẽ sơ đồ cơ cấu ngành kinh tế. Phân tích sự thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương.

Câu trả lời:

quá trình biên dịch đang chạy.

Xem thêm: Phân tích bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh

Comments are closed.