Business is booming.

Giải bài tập Địa lý lớp 9 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Trả lời bài tập Địa Lí lớp 9 bài 30: Bài tập: So sánh sản lượng cây đồng tiền lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Bài 1: Dựa vào bảng số liệu 30.1 (SGK Trang 112)

a) Cho biết ở cả hai vùng trồng được cây công nghiệp nào và cây công nghiệp nào chỉ trồng được ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

b) So sánh sự khác nhau về diện tích và sản lượng của cây chè và cây cà phê ở hai vùng.

Câu trả lời:

a) – Cây công nghiệp lâu năm được trồng ở cả hai vùng là: cà phê, chè.

– Các cây công nghiệp lâu năm chỉ trồng được ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi phía Bắc: Cao su, Điều, Hồ tiêu.

b) – Cây chè:

+ Được trồng tập trung ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, diện tích 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% diện tích chè cả nước; Sản lượng 47.000 tấn, bằng 62,1% sản lượng chè búp khô của cả nước.

+ Tây Nguyên: diện tích 24,2 nghìn ha, chiếm 24,6% diện tích chè của cả nước; Sản lượng 20,5 nghìn tấn, chiếm 27,1 sản lượng chè búp khô trên cả nước.

– Cà phê:

+ Được trồng tập trung ở Tây Nguyên, diện tích 480,8 nghìn ha, chiếm 85,1% diện tích cà phê cả nước; Sản lượng 761,6 nghìn tấn, bằng 90,6% sản lượng cà phê cả nước.

Xem thêm: Hãy nhớ cụm từ biết một ngoại ngữ khác có nghĩa là biết một thế giới khác

+ Cà phê mới chỉ được trồng thử nghiệm với quy mô nhỏ ở một số nơi ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Bài 2: Viết một bản tường trình ngắn gọn về sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai nền văn hóa công nghiệp: cà phê và chè.

Câu trả lời:

– Cây cà phê:

+ Tình hình sản xuất: Diện tích và sản lượng cà phê không ngừng tăng lên. Năm 2001, diện tích 480,8 nghìn ha, chiếm 85,1% diện tích cà phê cả nước; Sản lượng 761,6 nghìn tấn, bằng 90,6% sản lượng cà phê cả nước.

+ Phân bố: Chè được trồng chủ yếu ở Tây Nguyên, đặc biệt là ở Đắc Lắc, rồi Gia Lai, Kom Tum, Lâm Đồng. Cà phê hiện cũng đang được trồng thử nghiệm với quy mô nhỏ ở một số vùng của Trung du và miền núi phía Bắc.

+ Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn: Châu Âu, Tây Á, Đông Á, … các nước nhập khẩu nhiều cà phê của nước ta là Nhật Bản, Đức …

– Cây chè:

+ Tình hình sản xuất: Diện tích và sản lượng cà phê không ngừng tăng lên. Năm 2001, diện tích chè của Trung du và miền núi phía Bắc là 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% diện tích chè của cả nước; Sản lượng 47.000 tấn, bằng 62,1% sản lượng chè búp khô của cả nước

+ Phân bố: chủ yếu ở trung du miền núi phía Bắc (trồng ở Sơn La, Hà Giang, Thái Nguyên, …), Tây Nguyên.

Xem thêm: Giải bài tập Địa lý lớp 9 bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và lan tỏa của nông nghiệp

+ Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn; Trà ở nước ta là thức uống phổ biến ở nhiều nước: EU, Tây Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v.

Comments are closed.