Business is booming.

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

(trang 52 sgk Lịch Sử 10): – Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

Trả lời:

– Về kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp. Ngoài ra, còn biết đánh cá ở Biển Hồ,khai thác lâm sản quý và săn bắt thú trên rừng. Thủ công nghiệp cũng khá phát triển.

– Các vua Cam-pu-chia thời Ăng-co không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngoài, chinh phục các nước láng giềng, trở thành cường quốc trong khu vực.

– Văn hóa: Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật. Kiến trúc nổi tiếng với quần thể kiến trúc Ăng-co Vát và Ăng-co Thom.

(trang 54 sgk Lịch Sử 10): – Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang?

Trả lời:

– Đối nội: Các vua Lan Xang chia đất nước thanh các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

– Đối ngoại: Các vua Lan Xang giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giếng đồng thời cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma.

Câu 1 (trang 54 sgk Sử 10): Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia?

Lời giải:

Thời gian Các giai đoạn phát triển
Đầu thế kỉ VI Thời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia
Thế kỉ X – thế kỉ XV Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia
Thế kỉ XV Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái
Thế kỉ XIX Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6: An excursion

Câu 2 (trang 54 sgk Sử 10): Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

Lời giải:

Thời gian Các giai đoạn phát triển
Đầu thế kỉ XIII Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào gọi là các mường cổ
Thế kỉ XIV Pha Ngừm thống nhất các mường đặt tên nước là Lan Xang
Thế kỉ XV – XVII Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng
Thế kỉ XVIII Lan Xang suy yếu dần. Sau đó (1893) Lào bị thực dân Pháp xâm lược

Câu 3 (trang 54 sgk Sử 10): Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam-pu-chia và văn hóa Lào?

Lời giải:

– Văn hóa Cam-pu-chia

+ Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết phát triển

+ Kiến trúc nổi tiếng với quần thể kiến trúc Ăng-co Vát, Ăng-co Thom

– Văn hóa Lào

+ Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết cảu Cam-pu-chia và Mi-an-ma

+ Đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú, hồn nhiên

+ Kiến trúc: Xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo, điển hình là Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

Comments are closed.