Business is booming.

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

(trang 18 sgk Lịch Sử 8): – Quan sát hình 12 và 13 (SGK, trang 18) em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

Trả lời:

– Hình 12: có sự mất cân đối giữa khâu kéo sợi và dệt vải- cứ 10 người kéo sợi mới đủ sợi cho một thợ dệt.

– Hình 13: Máy kéo sợi Gien-ni do Giêm Ha-gri-vơ sáng chế. Máy xe được 16 sợi bông một lúc, năng suất tăng 8 lần.

(trang 18 sgk Lịch Sử 8): – Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien – ki được sử dụng rộng rãi?

Trả lời:

Khi máy kéo ợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi thì năng suất tăng lên, sợi kéo ra được nhiều đòi hỏi pahir cải tiến máy dệt: 1769, Ac-crai-to phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước. Năm 1785, Et-mon Cac-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm năng suất tăng 40 lần so với dệt bằng tay.

(trang 20 sgk Lịch Sử 8): – Vì sao vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá.

Trả lời:

Gang, thép cần cho chế tạo máy móc và đường sắt, than đá sử dụng cho máy hơi nước nên cần đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 8: Nước Mĩ

(trang 20 sgk Lịch Sử 8): – Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh.

Trả lời:

– Ở Anh cách mạng công nghiệp sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, là nước đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa.

– Từ một nước nông nghiệp. Anh đã trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, là “công xưởng” của thế giới.

(trang 21 sgk Lịch Sử 8): – Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào?

Trả lời:

– Năm 1830, cách mạng công nghiệp ở Pháp mới bắt đầu, nhưng tốc độ lại diễn ra rất nhanh. Đến năm 1870, nước Pháp đã có 27000 máy hơi nước, giúp công nghiệp Pháp vươn lên đứng thứ hai thế giới (sau Anh).

– Ở Đức, từ những năm 40 của thế kỉ XIX dù đất nước chưa được thống nhất nhưng quá trình cách mạng công nghiệp đã diễn ra. Được thừa hưởng những thành tựu của các nước đi trước, đến những năm 1850 – 1860, các ngành kinh tế của Đức đều sử dụng máy móc. Sau năm 1870, công nghiệp của Đức đã vươn lên đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).

(trang 22 sgk Lịch Sử 8): – Quan sát hai lược đồ (SGK, trang 22) em hãy nêu những biến đổi ở nước Amh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp.

Xem thêm:  Phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Trả lời:

Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản: nhờ phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn,nhiều trung tâm khai thác than đá, nhiều đường sắt, nhiều thành phố mọc lên, thu hút dòng người từ nông thôn đến tìm việc làm.

(trang 23 sgk Lịch Sử 8): – Quan sát lược đồ (SGK, trang 23) lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La-tinh theo thứ tự niên đại thành lập.

Trả lời:

1804 Ha-i-ti
1809 E-cu-a-do
1810 Ac-hen-ti-na
1811 Pa-ra-goay
1818 Chi-le
1819 Co-lôm-bi-a
1821

+ Mê-hi-cô

+ Goa-tê-ma-la

+ Ex-xan-va-do

+ Hôn-đu-rat

+ Cô-xta-ri-ca

+ Pe-ru

1822 Bra-xin
1825 Bô-li-vi-a
1828 U-ru-goay

(trang 26 sgk Lịch Sử 8): – Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì?

Trả lời:

Thời gian Cuộc cách mạng
7-1830 Cuộc cách mạng tư sản ở Pháp, lan nhanh sang Bỉ, Đức, Ý,…
1848-1849 Cách mạng tư sản tại châu Âu
1859-1870 Sự thống nhất nước Ý do anh hùng Ga-ri-ban-di thống nhất từ dưới lên
1864-1871 Sự thống nhất nước Đức do quân phiệt Phổ đứng đầu – thống nhất từ trên xuống
1858-1860 Tại Nga nổ bạo động
2-1861 Sắc lệnh nông nô ở Nga

Bài 1 (trang 27 sgk Lịch sử 8): Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Lời giải:

Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới được thể hiện ở thắng lợi của cách mạng tư sản dưới nhiều hình thức khác nhau ở các nước châu Âu và Mĩ La-tinh.

Bài 2 (trang 27 sgk Lịch sử 8): Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?).

Lời giải:

Hầu hết các nước châu Á, châu Phi trở thành thuộc địa phụ thuộc của thực dân phương Tây.

Comments are closed.