Business is booming.

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp)

(trang 61 sgk Lịch Sử 6): – Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân không? Vì sao?

Trả lời:

Thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân. Bởi vì:

– Lực lượng của Lý Thiên Bảo, Lý Phật Tử vẫn còn ở Thanh Hóa.

– Lực lượng của Triệu Quang Phục vẫn còn ở Hưng Yên.

– Cuộc chiến đấu của nhân dân ta còn tiếp diễn đưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.

(trang 61 sgk Lịch Sử 6): – Theo em, vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?

Trả lời:

Vì Triệu Quang Phục phát hiện ra Dạ Trạch có nhiều ưu điểm như đầm lầy rộng mênh mông, lau sậy um tùm,… rất có lợi cho cuộc chiến tranh du kích và phát triển lực lượng để tiếp tục kháng chiến chống quân Lương xâm lược.

(trang 61 sgk Lịch Sử 6): – Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo.

Trả lời:

– Cuộc kháng chiến được nhân dân hết lòng ủng hộ, hưởng ứng.

– Biết tận dụng ưu thế của căn cứ Dạ Trạch để tiến hành chiến tranh du kích và xây dựng lực lượng.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 12: Nước Văn Lang

– Quân Lương gặp nhiều khó khăn, tổn thất và chán nản, luôn bị động trong chiến đấu.

(trang 62 sgk Lịch Sử 6): – Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử lên chầu? Vì sao Lý Phật Tử không sang?

Trả lời:

– Nhà Tùy vẫn âm mưu thôn tính và đồng hóa dân tộc ta nên yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu để nhân đó có thể bắt ông, rồi lập lại chế độ cai trị ở nước ta như trước.

– Lý Phật Tử không chịu khuất phục, nên đã thoái thác không đi và tích cực chuẩn bị lực lượng đề phòng.

Bài 1: Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào?

Lời giải:

* Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  – Tháng 5 – 545, nhà Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên đem quân sang xâm lược nước ta bằng đường thủy và bộ.

  – Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế buộc phải rút lui về Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

  – Năm 548, Lý Nam Đế mất.

* Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  – Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

  – Năm 550, nghĩa quân phản công, đánh tan quân Lương. Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.

Bài 2: Triệu Quang Phục là ai? Vì sao ông đánh bại được quân Lương, giành độc lập cho đất nước?

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 25: Ôn tập chương III

Lời giải:

– Triệu Quang Phục là con trai Triệu Túc, quê ở Chu Diên, ông theo cha tham gia khởi nghĩa Lý Bí ngay từ đầu. Ông là một tướng giỏi, có nhiều công lao trong khởi nghĩa nên được Lý Bí rất yêu quí và trọng dụng.

– Ông đánh bại được quân Lương, giành độc lập cho đất nước vì được nhân dân ủng hộ, chọn đúng nơi để xây dựng căn cứ và phát triển lực lượng.

Comments are closed.