Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Giải Hóa lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Giải Hóa lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Bài 1 (trang 53 SGK Hóa 11): Viết phương trình hoá học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa axit photphoric với lượng dư của:

a. BaO ;   b. Ca(OH)2 ;    c. K2CO3

Lời giải:

Các chất lấy dư nên muối tạo ra là muối trung hoà:

a.    2H3PO4 + 3BaO → Ba3(PO4)2 + 3H2O

     2H+ + BaO → Ba2+ + H2O

b.    2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

     H+ + OH → H2O

c.    2H3PO4 + 3K2CO3 → 2K3PO4 + 3H2O + 3CO2

     2H+ + CO32- → H2O + CO2

Bài 2 (trang 53 SGK Hóa 11): Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hoá học giữa axit nitric và axit photphoric. Dẫn ra những phản ứng hoá học để minh hoạ?

Lời giải:

Những tính chất chung: Đều có tính axit

 + Chuyển màu chất chỉ thị: Quỳ tím chuyển thành màu hồng

  + Tác dụng với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (các nguyên tố có số oxi hoá cao nhất):

  3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

  Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

  + Tác dụng với một số muối của axit yếu và không có tính khử:

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

  2H3PO4 + 3Na2SO3 → 2Na3PO4 + 3H2O + 3SO2

Bài 3 (trang 54 SGK Hóa 11): Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 ⇌ 3H+ + PO43-

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 18 : Công nghiệp silicat

Khi thêm HCl vào dung dịch:A. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.

B. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. Cân bằng trên không bị dịch chuyển.

D. Nồng độ PO43- tăng lên.

Lời giải:

– Đáp án B.

– Khi thêm HCl vào làm tăng nồng độ H+ trong dung dịch. Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ H+

=> cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

Bài 4 (trang 54 SGK Hóa 11):

Giải Hóa lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 11 axit photphoric va muoi photphat 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Bài 5 (trang 54 SGK Hóa 11): Để thu được muối photphat trung hoà, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1,00M cho tác dụng với 50,0ml H3PO4 0,50M?

Lời giải:

Ta có: nH3PO4 = 0,05.0,5 = 0,025(mol)Phương trình phản ứng:

  H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

Từ ptpư suy ra:

  nNaOH = 3nH3PO4 = 3.0,025 (mol)

giai hoa lop 11 bai 11 axit photphoric va muoi photphat 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Comments are closed.