Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 12: Phân bón hóa họ

Giải Hóa lớp 11 Bài 12: Phân bón hóa họ

Giải Hóa lớp 11 Bài 12: Phân bón hóa họ

Bài 1 (trang 58 SGK Hóa 11): Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng?

Lời giải:

Ta hoà tan một ít các mẫu phân đạm vào nước thì được 3 dung dịch muối: (NH4)2SO4, NH4Cl, NaNO3. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào từng dung dịch:- Nếu thấy dung dịch nào có khí bay ra có mùi khai và xuất hiện kết tủa trắng là (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2NH3 ↑+ 2H2O

– Nếu thấy dung dịch nào có khí bay ra có mùi khai là NH4Cl

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 ↑+ 2H2O

– Dung dịch không có hiện tượng gì là NaNO3

Bài 2 (trang 58 SGK Hóa 11): Từ không khí, than, nước và các chất xúc tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3.

Lời giải:

Giải Hóa lớp 11 Bài 12: Phân bón hóa họ

Bài 3 (trang 58 SGK Hóa 11): Một loại quặng photphat có chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng phần trăm P2O5 có trong quặng trên.

Lời giải:

Ta có:

310g Ca3(PO4)2    có   142g P2O5

=>   350g Ca3(PO4)2    có    xg P2O5

giai hoa lop 11 bai 12 phan bon hoa ho 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 12: Phân bón hóa họ

Bài 4 (trang 58 SGK Hóa 11): Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000.103 mol H3PO4.

a) Tính thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng, biết rằng loại amophot này có tỉ lệ về số mol nNH4H2PO4: n(NH4)2HPO4 = 1: 1.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

b) Tính khối lượng amophot thu được.

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

  H3PO4 + NH3 → NH4H2PO4

  H3PO4 + 2NH3 → (NH4)2HPO4

=> Phương trình phản ứng tổng hợp:

2H3PO4 + 3NH3 → NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4

a. Từ ptpư ta có:

∑số mol NH3 cần dùng = 1,5 số mol H3PO4 = 1,5.6.103 = 9000 (mol)

=> VNH3 (đktc) = 9000.22,4 = 201600 (lít)

b. Từ ptpư ta có:

  nNH4H2PO4 = n(NH4)2HPO4 = 0,5.nH3PO4 = 0,5.6.103 = 3000 (mol)

Khối lượng amophot thu được:

  mNH4H2PO4 + m(NH4)2HPO4 = 3000.(115+132) = 741000(g) =741(kg)

Comments are closed.