Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 18 : Công nghiệp silicat

Giải Hóa lớp 11 Bài 18 : Công nghiệp silicat

Giải Hóa lớp 11 Bài 18: Công nghiệp silicat

Bài 1 (trang 83 SGK Hóa 11): Một loại thủy tinh thường chứa 13,0% natri oxit; 11,7 % canxi oxit và 75,3% silic đioxit về khối lượng.

Thành phần của thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A. 2Na2O.CaO.6SiO2 ;    B. Na2O.CaO.6SiO2

C. 2Na2O.6CaO.SiO2 ;    D. Na2O.6CaO.6SiO2

Lời giải:

– Đáp án B

– Gọi công thức của thuỷ tinh đó là: xNa2O.yCaO.zSiO2

Ta có: khối lượng của các oxit tỉ lệ với thành phần phần trăm:

Giải Hóa lớp 11 Bài 18 : Công nghiệp silicat

Ta quy về các số nguyên tối giản bằng cách chia cho số nhỏ nhất trong các giá trị trên.

=> x:y:z = 1:1:6

=> B đúng

Bài 2 (trang 83 SGK Hóa 11): Một loại thủy tinh có thành phần là Na2SiO3, CaSiO3 và SiO2. Viết phương trình hóa học để giải thích việc dùng axit flohđric để khắc chữ lên thủy tinh đó.

Lời giải:

Có thể viết thành phần hoá học gần đúng thuỷ tinh đó là:Na2O.CaO.2SiO2

Khi dùng HF để khắc chữ lên thuỷ tinh thì có phản ứng:

SiO2 + 4HF →SiF4 ↑ + 2H2O

Nên có thể dùng axit HF để khắc chữ, khắc hình lên thuỷ tinh.

Bài 3 (trang 83 SGK Hóa 11): Một loại thủy tinh thường chứa 13,0% natri oxit; 11,7 % canxi oxit và 75,3% silic đioxit về khối lượng. Thành phần của thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng các oxit là:

A. 2Na2O. CaO. 6SiO2

B. Na2O. CaO. 6SiO2

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 45 : Axit cacboxylic

C. 2Na2O. 6CaO. SiO2

D. Na2O. 6CaO. 6SiO2

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 18 cong nghiep silicat 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 18 : Công nghiệp silicat

Bài 4 (trang 83 SGK Hóa 11): Các hợp chất canxi silicat là hợp chất chính của xi măng. Chúng có thành phần như sau: CaO 73,7%, SiO2 26,3% và CaO 65,1%, SiO2 34,9%. Hỏi trong mỗi hợp chất caxi silicat trên có bao nhiêu mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

Lời giải:

Gọi x, y là số mol tương ứng của CaO và SiO2

– Với hợp chất có: CaO 73,7%, SiO2 26,3% ta có tỉ lệ:

giai hoa lop 11 bai 18 cong nghiep silicat 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 18 : Công nghiệp silicat

=> 3 mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

– Với hợp chất có: CaO 65,1 %, SiO2 34,9% ta có tỉ lệ:

giai hoa lop 11 bai 18 cong nghiep silicat 3 - Giải Hóa lớp 11 Bài 18 : Công nghiệp silicat

=> 2 mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

Comments are closed.