Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Giải Hóa lớp 11 Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Giải Hóa lớp 11 Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Bài 1 (trang 86 SGK Hóa 11): Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit?

Lời giải:

Giống nhau: đều là oxit axit

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SiO2 tan chậm trong kiềm đặc nóng, tan dễ trong kiềm nóng chảy:

  SiO2 + 2NaOHn,c → Na2SiO3 + H2O

Khác nhau:

CO2 SiO2

– Tính chất vật lí:

  + Chất khí không màu

  + Tan ít trong nước

– Tính chất hóa học:

  + Có tính oxi hóa

CO2 + 2Mg → C + 2MgO

– Tính chất vật lí:

  + Chất rắn

  + Không tan trong nước

– Tính chất hóa học:

  + Tan trong axit HF

SiO2 + HF → SiF4 + 2H2O

Bài 2 (trang 86 SGK Hóa 11): Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây?

A. C và CO

B. CO2 và NaOH

C. K2CO3 và SiO2

D. H2CO3 và Na2SiO3

E. CO và CaO

G. CO2 và Mg

H. SiO2 và HCl

I. Si và NaOH

Lời giải:

Đáp án A, C, E, H

Bài 3 (trang 86 SGK Hóa 11): Có các chất sau: CO2, Na2CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Giải Hóa lớp 11 Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Bài 4 (trang 86 SGK Hóa 11): Cho 5,94 g hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 7,74 g hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4. Thành phần hỗn hợp đầu là:

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 9 bài 28: Các oxit của cacbon

A. 3,18 g Na2CO3 và 2,76 g K2CO3

B. 3,81 g Na2CO3 và 2,67 g K2CO3

C. 3,02 g Na2CO3 và 2,25 g K2CO3

D. 4,27 g Na2CO3 và 3,82 g K2CO3

Lời giải:

– Đáp án A

– Gọi số mol của Na2CO3 là x và của K2CO3 là y mol

giai hoa lop 11 bai 19 luyen tap tinh chat hoa hoc cua cacbon silic va cac hop chat c 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

=> mNa2CO3= 106.0,03 = 3,18 (gam)

  mK2CO3= 138.0,02 = 2,76 (gam)

=> Đáp án A

Bài 5 (trang 86 SGK Hóa 11): Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X?

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 19 luyen tap tinh chat hoa hoc cua cacbon silic va cac hop chat c 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Bài 6 (trang 86 SGK Hóa 11): Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K2O.PbO.6SiO2. Tính khối lượng K2CO3, PbCO3 và SiO2 cần dùng để có thể sản xuất được 6,77 tấn thủy tinh trên. Coi hiệu suất qua trình là 100%.

Lời giải:

Số mol thuỷ tinh là:

giai hoa lop 11 bai 19 luyen tap tinh chat hoa hoc cua cacbon silic va cac hop chat c 3 - Giải Hóa lớp 11 Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Từ công thức của thuỷ tinh suy ra:

  nK2CO3 = nPbCO3 = nthuỷ tinh = 0,01.106 mol

Khối lượng K2CO3 = 0,01.106.138(g) = 1,38.106(g) = 1,38 (tấn)

Khối lượng PbCO3 = 0,01.106.267(g) = 2,67.106(g) = 2,67(tấn)

  nSiO2 = 6nthuỷ tinh = 6.0,01.106 mol = 0,06.106 mol

Khối lượng SiO2 = 0,06.106.60(g) = 3,6 tấn

Comments are closed.