Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 29 : Anken

Giải Hóa lớp 11 Bài 29 : Anken

Giải Hóa lớp 11 Bài 29: Anken

Bài 1 (trang 132 SGK Hóa 11): So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.

Lời giải:

Khác với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết σ, phân tử anken có chứa 1 liên kết π kém bền, dễ gẫy, do đó không giống với ankan là cho phản ứng thế là phản ứng đặc trưng, anken cho phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng,

Ví dụ:

C2H4 + H2→C2H6 (xúc tác: Ni)

C2H4 + Br2→C2H4Br2

C2H4 + HBr→C2H5Br

Ngoài ra anken còn cho phản ứng trùng hợp phản ứng làm mất màu dung dịch thuốc tím.

Ví dụ:

Giải Hóa lớp 11 Bài 29 : Anken

Bài 2 (trang 132 SGK Hóa 11): Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 4 ;    B. 5 ;    C. 3 ;   D. 7

Lời giải:– Đáp án B

– Các công thức cấu tạo:

giai hoa lop 11 bai 29 anken 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 29 : Anken

Bài 3 (trang 132 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

a. Propilen tác dụng với hidro, đun nóng (xúc tác Ni).

b. But-2-en tác dụng với hirdo clorua.c. Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit.

d. Trùng hợp but-1-en.

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 29 anken 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 29 : Anken

Bài 4 (trang 132 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hóa học để:

a. Phân biệt metan và etilen.

b. Tách lấy khí metan từ hỗn hợp etilen.c. Phân biệt hai bình không dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hoá học của phản ứng đã dùng.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Lời giải:

a. Lần lượt cho metan và etilen đi qua dung dịch nước brom, chất nào làm dung dịch nước brom nhật màu thì đó là etilen, chất nào không làm dung dịch nước brom nhạt màu thì đó là metan.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2BrBr2(dd nâu đỏ); CH2Br-CH2Br(không màu)

CH4 không tác dụng với dung dịch nước brom

b. Cho hỗn hợp khí (CH4 và C2H4) đi qua dung dịch nước brom dư, C2H4 sẽ tác dụng với dung dịch nước brom, khí còn lại ra khỏi bình dung dịch nước brom là CH4.(PTHH như câu a)c. Tương tự câu a

PTHH:

CH2=CH-[CH2]3-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3(không màu)

Hexan không tác dụng với dung dịch nước brom

Bài 5 (trang 132 SGK Hóa 11): Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. Butan

B. but-1-en

C. cacbon đioxi

D. metylpropan

Lời giải:

Đáp án B

PTHH:

CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-CH2-CH3(không màu)

Bài 6 (trang 132 SGK Hóa 11): Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen và propilen (đktc) vào dung dịch brom thấy dung dịch bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 4,90gam.

a. Viết các phương trình hóa học và giải thích các hiện tượng ở thí nghiệm trên.

b. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 26 : Xicloankan

Lời giải:

a. Phương trình hóa học:

giai hoa lop 11 bai 29 anken 3 - Giải Hóa lớp 11 Bài 29 : Anken

b. Gọi số mol của etilen và propilen lần lượt là x và y mol.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên chính là khối lượng của hỗn hợp etilen và propilen.

Ta có hệ phương trình:

giai hoa lop 11 bai 29 anken 4 - Giải Hóa lớp 11 Bài 29 : Anken

Comments are closed.