Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Giải Hóa lớp 11 Bài 31: Luyện tập: Anken và ankađien

Bài 1 (trang 137 SGK Hóa 11): Viết các phương trình hóa học minh họa:

a. Để tách metan từ hỗn hợp với một lượng nhỏ etilen, người ta dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư

b. Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4, thấy màu của dung dịch nhạt dần có kết tủa màu nâu đen xuất hiện

Lời giải:

a. Khi dẫn hỗn hợp khí (gồm CH4 và C2H4) qua dung dịch brom dư thì C2H4 sẽ tác dụng với dung dịch nước brom, CH4 không tác dụng sẽ đi ra khỏi bình được dung dịch nước brom.

Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Bài 2 (trang 138 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 31 luyen tap anken va ankadien 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Bài 3 (trang 138 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

giai hoa lop 11 bai 31 luyen tap anken va ankadien 2 - Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 31 luyen tap anken va ankadien 3 - Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Bài 4 (trang 138 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 31 luyen tap anken va ankadien 4 - Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Bài 5 (trang 138 SGK Hóa 11): Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là:

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 16 : Hợp chất của cacbon

A. 25% ;    B. 50% ;    C. 60% ;    D. 37,5%

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

– Đáp án A

– Khi cho hỗn hợp khí (gồm CH4 và C2H4 ) đi qua dung dịch brom thì C2H4 sẽ phản ứng hết với dung dịch brom, CH4 không tác dụng sẽ đi ra khỏi bình.

giai hoa lop 11 bai 31 luyen tap anken va ankadien 5 - Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Bài 6 (trang 138 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta – 1,3 – đien từ but-1-en

Lời giải:

giai hoa lop 11 bai 31 luyen tap anken va ankadien 6 - Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Bài 7 (trang 138 SGK Hóa 11): Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankađien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X?

giai hoa lop 11 bai 31 luyen tap anken va ankadien 7 - Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

Lời giải:

– Đáp án A

– Ta có:

giai hoa lop 11 bai 31 luyen tap anken va ankadien 8 - Giải Hóa lớp 11 Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien

=> mC = 12.0,4 = 4,8 (gam)

=> mH = 5,4 – 4,8 = 0,6 (gam)

=> nH = 0,6 (mol)

Xét nC: nH = 0,4: 0,6 = 4: 6 = 2: 3 (đây chính là tỉ lệ số nguyên tử C so với số nguyên tử H)

=> Đáp án A hoặc D đúng

Vì X là ankađien liên hợp đáp án A đúng

(Bài này không cần viết ptpư)

Comments are closed.