Business is booming.

Giải Hóa lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Giải Hóa lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Giải Hóa lớp 11 Bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

I. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất.

2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, dd Br2, nước cất.

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH TUẾN HÀNH

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: Ống nghiệm khô, đèn cồn, hộp quẹt.

– Hoá chất: 2ml ancol etilic

2. Cách tiến hành:

– SGK trang 196.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa +H2Ngọn lửa chuyển sang màu xanh do có khí H2 thoát ra.

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd CuSO4, dd NaOH 10%, etanol, glixerol.

2. Tiến hành:

– SGK trang 196.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

Giải Hóa lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Sản phẩm tạo thành là một phức chất có màu xanh thẫm.

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd phenol, nước brom.

2. Tiến hành:

– SGK trang 196.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

giai hoa lop 11 bai 43 bai thuc hanh 5 tinh chat cua etanol glixerol va phenol 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Dung dịch brom mất màu và có kết tủa trắng xuất hiện.

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, glixerol và phenol

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: 3 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd etanol, glixerol và phenol trong 3 lọ không dán nhãn.

2. Tiến hành:

– Dùng Br2 biết phenol, dùng Cu(OH)2 biết glixerol.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

Với Phenol:

giai hoa lop 11 bai 43 bai thuc hanh 5 tinh chat cua etanol glixerol va phenol 1 - Giải Hóa lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Dung dịch brom mất màu và có kết tủa trắng xuất hiện.

– Với Glixerol:

Giải Hóa lớp 11 Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Sản phẩm tạo thành là một phức chất có màu xanh thẫm.

Comments are closed.