Business is booming.

Giải Hóa lớp 8 bài 24: Tính chất của oxi

Giải Hóa lớp 8 bài 24: Tính chất của oxi

Bài 1:

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Kim loại, phi kim, rất hoạt động, phi kim rất hoạt động, hợp chất, nhiều chất.

Khí oxi là một đơn chất… tham gia phản ứng hóa học với… có thể phản ứng với…

Lời giải:

Khí oxi là một đơn chất rất hoạt động, tham gia phản ứng hóa học với nhiều chất. Oxi có thể phản ứng với phi kim, kim loại, hợp chất.

Bài 2:

Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao)

Lời giải:

3Fe + 2O2 → Fe2O3.

S + O2 → SO2.

Bài 3:

Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của butan.

Lời giải:

Phương trình hóa học C4H10 → 4CO2 + 5H2O.

Bài 4:

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, trắng).

a) Photpho hay oxi chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu?

b) Chất nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng đốt cháy P:

4P + 5O2 → 2P2O5.

nP = 12,4/31 = 0,4 mol; nO2 = 17/32 ≈ 0,531 mol.

So sánh 0,513/5 > 0,4/4 nên oxi dư photpho phản ứng hết.

b) Phản ứng: 0,4 mol tác dụng với oxi cho 0,2 mol P2O5.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 8 bài 2: Chất

mP2O5 = 0,2.142 = 24,8g.

Bài 5:

Đốt cháy hoàn toàn 24kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn).

Lời giải:

Phương trình hóa học:

C + O2 → CO2.

nC = 24000×98/ 100×12 = 1960 mol.

Theo phương trình hóa học trên nC = nCO2 = 1960 mol.

VCO2 = 1960. 22,4 = 43904 lít CO2.

Phương trình phản ứng đốt cháy lưu huỳnh:

S + O2 → SO2.

nS = 24000.0,5/ 100.32 = 3,75 mol.

VSO2 = 3,75.22,4 = 84 lít khí SO2.

Bài 6:

Giải thích tại sao:

a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết.

b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá.

Lời giải:

a) Con dế mèn sẽ chết vì hết khí oxi ở trong lọ nếu bị nhốt lâu trong lọ nhỏ.

b) Phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá để cung cấp thêm oxi cho cá.

Comments are closed.