Business is booming.

Giải Hóa lớp 9 bài 39: Benzen

Giải Hóa lớp 9 bài 39: Benzen

Giải Hóa lớp 9 bài 39: Benzen

Bài 1:

Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là:

a) Phân tử có 6 vòng cạnh.

b) Phân tử có ba liên kết đôi.

c) Phân tử có 6 vòng cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

d) Phân tử có 6 vòng cạnh chứa ba liên kết đôi và ba liên kết đơn.

Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

Lời giải

Câu c đúng nhất.

Bài 2:

Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau:

Giải Hóa lớp 9 bài 39: Benzen

Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai, tại sao?

Lời giải:

Công thức cấu tạo đúng của benzen:b), d), e)

Bài 3:

Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen:

a) Viết phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7g brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng:

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr.

nC6H5Br = 15,7 / 157 =0,1 mol.

nC6H6 = 0,1 mol.

b) mC6H6 = 0,1 x 78 x 100 / 80 = 0,75g.

Bài 4:

Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hóa học (nếu có).

a) C6H6.

b) CH2 = CH – CH = CH2.

c) CH3 – C≡ CH.

d) CH3 – CH3.

Lời giải:

giai hoa lop 9 bai 39 benzen 1 - Giải Hóa lớp 9 bài 39: Benzen

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Comments are closed.