Business is booming.

Giải Lý lớp 7 Bài 16: Tổng kết chương II: Âm học

Giải Lý lớp 7 Bài 16: Tổng kết chương II: Âm học

I Tự kiểm tra

Bài 1 (trang 45 SGK Vật Lý 7): Viết đầy đủ các câu sau đây:

a. Các nguồn âm phát ra đều…..

b. Số dao động trong 1 giây gọi là……

c. Độ to của âm được đo bằng đơn vị…… (dB).

d. Vận tốc truyền âm trong không khí là….

Lời giải:

a. Các nguồn âm phát ra đều dao động.

b. Số dao động trong 1 giây gọi là tần số.

c. Độ to của âm được đo bằng đơn vị đềxiben (dB).

d. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.

Bài 2 (trang 45 SGK Vật Lý 7): Đặt câu với các từ và cụm từ sau:

a. tần số, lớn, bổng.

b. tần số, nhỏ, trầm.

c. dao động, biên độ lớn, to

d. dao động, biên độ nhỏ, nhỏ.

Lời giải:

a. Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao (bổng).

b. Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng thấp (trầm).

c. Dao động càng mạnh, biên độ lớn, âm phát ra càng to.

d. Dao động càng yếu, biền độ nhỏ, âm phát ra càng nhỏ.

Bài 3 (trang 45 SGK Vật Lý 7): Hãy cho biết âm không thể truyền qua môi trường nào dưới đây?

A. Không khí

B. Chân không

C. Rắn

D. Lỏng

Lời giải:

Chọn câu B: Chân không.

Bài 4 (trang 45 SGK Vật Lý 7): Âm phản xạ là gì?

Xem thêm:  Giải Lý lớp 7 Bài 29: An toàn khi sử dụng điện

Lời giải:

Âm phản xạ là âm dội ngược trở lại.

Bài 5 (trang 45 SGK Vật Lý 7): Tiếng vang là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Âm phản xạ.

B. Âm phản xạ đến cùng một lúc với âm phát ra.

C. Âm phản xạ truyền đi mọi hướng, không nhất thiết phải truyền đến tai.

D. Âm phận xạ nghe được cách bỉệt với âm phát ra.

Lời giải:

Chọn câu D: Âm phản xạ nghe được cách biệt với âm phát ra.

Bài 6 (trang 45 SGK Vật Lý 7): Hãy chọn từ thích hợp: mềm, cứng, nhẵn, gồ ghề để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Các vật phản xạ âm tốt là các vật…và có bề mặt…

b. Các vật phản xạ âm kém là các vật…và có bề mặt…

Lời giải:

a. Các vật phản xạ âm tốt là các vật cứng và có bề mặt nhẵn.

b. Các vật phản xạ âm kém là các vật mềm và có bề mặt gồ ghề.

Bài 7 (trang 45 SGK Vật Lý 7): Trường hợp nào dưới đây có ô nhiễm tiếng ồn.

a. Tiếng còi xe cứu hỏa (hay tiếng kẻng báo cháy).

b. Làm việc cạnh nơi nổ mìn phá đá.

c. Tiếng ồn của trẻ em làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện giữa hai người lớn

d. Hát KARAOKE to lúc ban đêm.

Lời giải:

b. Làm việc cạnh nơi nổ mìn phá đá.

d. Hát KARAOKE to lúc ban đêm.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 7 Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn

Bài 8 (trang 45 SGK Vật Lý 7): Hãy liệt kê một số vật liệu cách âm tốt.

Lời giải:

Một số vật liệu cách âm tốt: bông, vải xốp, gạch, gỗ, bêtông…

II vận dụng

Bài 1 (trang 46 SGK Vật Lý 7): Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm trong những nhạc cụ sau: đàn ghita, kèn lá, sáo, trống.

Lời giải:

Vật dao động phát ra âm trong đàn ghita là dây đàn.

Vật dao động phát ra âm trong kén lá là phần đầu lá chuối.

Vật dao động phát ra âm trong sáo là cột không khí trong sáo.

Vật dao động phát ra âm trong trống là mặt trống.

Bài 2 (trang 46 SGK Vật Lý 7): Hãy đánh dấu vào câu đúng.

A. Âm truyền nhanh hơn ánh sáng.

B. Có thể nghe được tiếng sấm trước khi nhìn thấy chớp

C. Âm không thể truyền trong môi trường chân không.

D. Âm không thể truyền qua nước.

Lời giải:

Chọn câu C. Âm không thể truyền trong môi trường chân không

Comments are closed.