Business is booming.

Giải Lý lớp 7 Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Giải Lý lớp 7 Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài C1 (trang 76 SGK Vật Lý 7)

Hãy cho biết trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc như thế nào với các bộ phận khác.

Lời giải:

Nhận biết cách mắc nối tiếp các thiết bị điện: hai thiết bị mắc nối tiếp kế cận nhau chỉ có một điểm chung và liên tục giữa hai cực của nguồn điện (hay pin)

-> Trong mạch điện 27.la ta thấy: Dây dẫn 1 nối tiếp cực + của pin với ampe kế (1) nối tiếp bóng đèn 1 nốì tiếp dây dẫn điện (2) nối tiếp với bóng đèn (2) nối tiếp với dây dẫn điện (3) nối tiếp với cái ngắt điện K nối tiếp vào cực (-) của pin. (Mạch điện hở vì cái ngắt điện K ở vị trí ngắt mạch, lúc này số chỉ của ampe kế là 0, đèn không sáng).

Bài C2 (trang 76 SGK Vật Lý 7)

Hãy mắc mạch điện theo hình 27.la và vẽ sơ đồ mạch điện này vào bản báo cáo.

Lời giải:

->Khi đóng cái ngắt điện (công tắc) K các đèn sáng và ampe kế chỉ khác 0.

-> Đọc và ghi số chỉ ampe kế ở vị trí 1 vào bảng báo cáo, và lần lượt ghi kết quả thực hành khi ampe kế ở vị trí 2, 3 theo yêu cầu của bài.

Bài C3 (trang 77 SGK Vật Lý 7)

Xem thêm:  Giải Lý lớp 7 Bài 29: An toàn khi sử dụng điện

Hoàn thành nhận xét 2c trong bản báo cáo

Lời giải:

Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch I1 = I2 = I3

Bài C4 (trang 77 SGK Vật Lý 7)

Hoàn thành nhận xét 3c trong bản báo cáo

Lời giải:

Nhận xét: Đối với đoạn mạch, gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế trên mỗi đèn.

U13 = U12 + U23

Comments are closed.