Business is booming.

Giải Lý lớp 8 Bài 13: Công cơ học

Giải Lý lớp 8 Bài 13: Công cơ học

Bài C1 (trang 46 SGK Vật Lý 8): Từ các trường hợp quan sát trên, em có thể cho biết khi nào thì có công cơ học?

Lời giải:

Khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực thì có công cơ học. Như vậy, cả hai trường hợp đều có công cơ học.

Bài C2 (trang 46 SGK Vật Lý 8): Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau:

– Chỉ có “công cơ học” khi có …(1)… tác dụng vào vật và làm cho vật …(2)… theo phương vuông góc với phương của lực.

– Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật).

– Công cơ học thường gọi tắt là công.

Lời giải:

– Chỉ có “công cơ học” khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực.

– Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật).

– Công cơ học thường gọi tắt là công.

Bài C3 (trang 47 SGK Vật Lý 8): Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học?

1. Người thợ mỏ đang đẩy làm cho xe goòng chở than chuyển động.

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”

2. Một học sinh đang ngồi học bài.

3. Một hòn bi đang chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang coi như tuyệt đối nhẵn.

4. Máy xúc đất đang làm việc.

5. Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

Lời giải:

Các trường hợp có công cơ học là:

– Người thợ mỏ đang đẩy làm cho xe goòng chở than chuyển động.

– Máy xúc đất đang làm việc.

– Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

Bài C4 (trang 47 SGK Vật Lý 8): Trong các trường hợp dưới đây, lưc nào thực hiện công cơ học?

a) Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyên động.

b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.

c) Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nậng lên cao.

Lời giải:

1. Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyên động: Lực kéo của đầu tàu thực hiện công.

2. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống: Trọng lực thực hiện công.

3. Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nậng lên cao: Lực kéo của người công nhân thực hiện công.

Bài C5 (trang 48 SGK Vật Lý 8): Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu.

Lời giải:

Công của lực kéo là:

A = F.s = 5000.1000 = 5000000J

= 500kJ.

Bài C6 (trang 48 SGK Vật Lý 8): Một quả dừa có trọng lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6. Tính công của trọng lực?

Xem thêm:  Nghị luận xã hội câu tục ngữ Tiên học lễ Hậu học văn

Lời giải:

Ta có: quả dừa có khối lượng 2kg nghĩa là lực hút của Trái Đất tác dụng lên nó 20N.

Công của trọng lực là:

A = P.h = 20.6 = 120 J

Bài C7 (trang 48 SGK Vật Lý 8): Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn hi chuvển động trên mặt sàn nằm ngang?

Lời giải:

Trọng lực theo phương thẳng đứng luôn vuông góc với phương chuyển động của hòn bi nên không có công cơ học trong trường hợp đó.

Comments are closed.