Business is booming.

Giải lý lớp 9 Bài 12: Công suất điện

Giải lý lớp 9 Bài 12: Công suất điện

Giải lý lớp 9 Bài 12: Công suất điện

Bài C1 (trang 34 SGK Vật Lý 9):

Nhận xét mối quan hệ giữa số oat ghi trên mỗi đèn với độ sáng mạnh, yếu của chúng.

Lời giải:

Nếu cùng một hiêu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn

Bài C2 (trang 34 SGK Vật Lý 9):

Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào?

Lời giải:

Bài C3 (trang 34 SGK Vật Lý 9):

Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho biết:

– Một bóng đèn có thế lúc sáng mạnh, lúc sáng yếu thì trong trường hợp nào bóng đèn đó có công suất lớn hơn?

– Một bếp điện được điều chỉnh lúc nóng nhiều hơn, lúc nóng ít hơn thì trong trường hợp nào bếp có công suất nhỏ hơn?

Lời giải:

– Trong trường hợp bóng đèn sáng hơn thì có công suất lớn hơn.

– Trong trường hợp bếp điện nóng ít hơn thì có công suất nhỏ hơn.

Bài C4 (trang 35 SGK Vật Lý 9):

Từ các số liệu trong bảng 2 (SGK), hãy tính UI đối với mỗi bóng đèn và so sánh tích này với công suất định mức của đèn đó khi bỏ qua sai số của các phép đo

Lời giải:

– Với bóng đèn 1, ta có: U1 = 6.0,82 = 49,2 W

Xem thêm:  Giải lý lớp 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật

– Với bóng đèn 2, ta có: U2 = 6.0,51 = 3,06W

Tích UI đối với mỗi bóng đèn có giá trị bằng công suất định mức ghi trên bóng đèn.

Bài C5 (trang 36 SGK Vật Lý 9):

Giải lý lớp 9 Bài 12: Công suất điện

Lời giải:

giai ly lop 9 bai 12 cong suat dien 1 - Giải lý lớp 9 Bài 12: Công suất điện

Bài C6 (trang 36 SGK Vật Lý 9):

Trên một bóng đèn có ghi 220V – 75W

– Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường

– Có thể dùng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này được hay không? Vì sao?

Lời giải:

giai ly lop 9 bai 12 cong suat dien 2 - Giải lý lớp 9 Bài 12: Công suất điện

Bài C7 (trang 36 SGK Vật Lý 9):

Khi mắc 1 bóng đèn vào U – 12V thì dòng điện chạy qua I= 0,4A. Tính công suất của bóng đèn và R?

Lời giải:

giai ly lop 9 bai 12 cong suat dien 3 - Giải lý lớp 9 Bài 12: Công suất điện

Bài C8 (trang 36 SGK Vật Lý 9):

Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với U = 220V và khi đó R = 48,4Ω. Tính công suất của bếp điện?

Lời giải:

giai ly lop 9 bai 12 cong suat dien 4 - Giải lý lớp 9 Bài 12: Công suất điện

Comments are closed.