Business is booming.

Giải lý lớp 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Giải lý lớp 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Giải lý lớp 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Bài C1 (trang 19 SGK Vật Lý 9): Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại đó dài 2l là gồm hai dây dẫn dài l được mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Tương tự như thế thì một dây dẫn cùng loại đó dài 3l có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Dây dẫn dài 2l sẽ có điện trở 2R, dây dẫn dài 3l có điện trở 3R.

Bài C2 (trang 21 SGK Vật Lý 9): Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao.

Lời giải:

Nếu mắc bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn càng dài thì điện trở của đoạn mạch càng lớn. Theo định luật Ôm thì cường độ dòng điện chạy qua đèn càng nhỏ nên đèn càng sáng yếu hơn hoặc có thể không sáng

Bài C3 (trang 21 SGK Vật Lý 9): Khi đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ là 0,3A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng đế quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4m thì có điện trở là 2Ω

Xem thêm:  Giải lý lớp 9 Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD

Lời giải:

Giải lý lớp 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Comments are closed.